etapy planowania w edukacji zdrowotnej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3024
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
etapy planowania w edukacji zdrowotnej - omówienie - strona 1 etapy planowania w edukacji zdrowotnej - omówienie - strona 2 etapy planowania w edukacji zdrowotnej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Przedstawić etapy planowania w edukacji zdrowotnej. Planowanie programu jest procesem, którego wynikiem jest plan. Plan powinien zawierać elementy, które są odpowiedzią na 3 następujące pytania:
Co chcemy osiągnąć? - ustalenie potrzeb, wybór priorytetów, określenie celów i zadań
Co zamierzamy zrobić? - wybór najlepszego sposobu osiągnięcia celu, identyfikacja zasobów, ustalenie kto, jak i kiedy będzie realizował program.
W jaki sposób sprawdzimy, czy osiągnęliśmy sukces? - zaplanowanie ewaluacji procesu i wyników.
Etapy planowania programu edukacji zdrowotnej:
Diagnoza potrzeb
Ustalanie celów i zadań
Dobór metod i technik
Identyfikacja zasobów
Planowanie ewaluacji
Opracowanie planu realizacji programu
Realizacja programu i ewaluacja procesu Etap 1. Diagnoza potrzeb uczestników i wybór priorytetów
Co to jest potrzeba? jest różnie definiowana, np. `coś co jest konieczne… coś bez czego trudno się obejść'. Ma kilka synonimów, np. pragnienie dążenie, motyw; a także różne znaczenia.
Jakie są rodzaje potrzeb? J. Bradshaw wyróżnił 4 rodzaje potrzeb społecznych:
potrzeba normatywna - określana dla danej grupy przez ekspertów, na podst. różnych kryteriów;
potrzeba odczuwana - definiowana przez osoby z danej grupy; trudno jest określić czy są to ich rzeczywiste, aktualne potrzeby wynikające z ich doświadczeń, obserwacji, czy tylko ich chęci, traktowane jako potrzeby;
potrzeba wyrażana - przełożenie potrzeb odczuwanych na działania;
potrzeba porównawcza - porównywanie siebie z ludźmi o podobnych cechach i w przypadku stwierdzenia odmienności odczuwanie potrzeby dorównania im;
Dlaczego należy dokonywać diagnozy potrzeb w edukacji zdrowotnej? Istnieją co najmniej trzy powody, dla których powinno dokonywać się tej diagnozy w edukacji zdrowotnej:
- potrzeby różnych osób i grup(w tym także szkół i uczniów) są bardzo z różnicowane i często odbiegają od wizji autorów gotowych programów, często narzucanych szkołom;
- pytanie o potrzeby może rozbudzić zainteresowanie sprawami zdrowia;
- pytanie o potrzeby i stwarzanie możliwości ich uświadomienia sobie sprzyja zwiększaniu aktywności i motywacji do uczenia się o zdrowiu.
Diagnozowanie powinno odbywać się w całym okresie realizacji programu, gdyż potrzeby uczestników mogą się zmieniać. Można również porównywać wyniki potrzeb.
Etap 2. Ustalenie celów i zadań


(…)

…, ich doświadczenie, umiejętności, entuzjazm itp.; inne osoby, które współpracują z nimi np. rodzice, rówieśnicy
zasoby materialne - środki dydaktyczne, wydawnictwa, warunki prowadzenia do zajęć itp.
czas przeznaczony na realizację programu
Etap 5. Planowanie ewaluacji
Niezbędna jest ewaluacja programu, czyli sprawdzanie: jak przebiega realizacja programu (ewaluacja procesu), czy i w jakim stopniu osiągnęliśmy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz