Epoka żelaza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Epoka żelaza - wykład - strona 1 Epoka żelaza - wykład - strona 2 Epoka żelaza - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Epoka Zelaza 800
p.n.e
… jeśli przyjdzie kto do Ciebie,
co będzie miał lepsze żelazo niż Twoje,
to stanie się władcą twego złota….
Solon z Salaminy (ok. 635 - ok. 560 p.n.e.)
Jeszcze złota i srebra na ten czas nie było
Na świecie gdy żelazo i miedzią nastało,
Które Bog po upadku człowieka pierwszego
Podał temu człowiekowi ku potrzebie jego
Walery Rozdieński 1612
Tubalkain potomek Kaina u
stóp gór Libanu jako pierwszy
żelazo kował
..A Lemach wziął sobie dwie żony. Imię
pierwszej Ada, a imię drugiej – Cylla…
…Cyla również urodziła – Tubal-Kaina,
wykuwającego wszelkie narzędzia z
miedzi i z żelaza. ..
Stary Testament (Rod. 4:22)
Wulkan Lemneński
Mitologiczny Kowal wg wierzeń
starożytnych Greków i Rzymian
Mulciber albo Wulcan będąc człek wielkiego
Dowcipu – po potopie, za wieku wtorego
Świata – znowu kuźnice budował
Które był przedtem potop zalał i popsował
Ten najpierw żelane zaś wynalazł dzieło
O którym już na ten czas nic nie słychać było.
Który z Saturnusowej córki był Junony
Od Jowisza (jak o tym udają) spłodzony
Ale prędko nieszczęsny w onej swej młodości
Doznał matki okrutnej nad sobą srogości
Która zaraz skoro go na świat urodziła
Na ostrow Lem, aby zginął wyrzuciła …
Cyklopowie potworni kuźnicy, bogom podobni
Pierwsze wzmianki o żelazie
4000 p.n.e el Gerseh Egipt – znalezisko perełek żelaznych
wykonanych metalu o zawartości 7,5% Niklu
3050 p.n.e. Hełm żelazny z Ur wykonany z metalu o zawartości
10,8% Nklu
2500 p.n.e. ułamek klingi wykonanej żelaza bezniklowego
1925 p.n.e. źródła Hetyckie podają informację o żelaznym tronie
i berle
1400 p.n.e w grobowcu Tut-ench-Amona znaleziono żelazny
sztylet dar od Hetytów.
900 p.n.e. Homer wspomina o żelazie prawdopodobnie
pochodzącym od kreteńczyków
550 p.n.e. Teodor z Samos doskonali sztukę odlewania żelaza
320 p.n.e. Arystoteles Meteorologia – opisuje proces świeżenia
żelaza ?
Sztuka wytopu żelaza rozpowszechniła się w Europie i Azji dzięki plemionom
zamieszkującym płd. wsch górzyste rejony Armeni.
Okresy w historii żelaza
I. Okres bezpośredni – otrzymywanie żelaza z rudy za pomocą procesu
dymarskiego, otrzymując żelazo miękie lub stal umierkowanie
nawęgloną.
1. Podokres rudnic – wytapianie żelaza w prymitywnych piecach
doraźnych lub stałych bez korzystania z energii obcej (800 p.n.e do
1400 n.e.)
2. podokres kuźnic – zastosowanie energii obcej do pędzenia miechów,
młotów itd. (1200 n.e. do 1825 n.e.)
II. Okres pośredni – w pierwszym rzucie wytapia się z rudy surówkę,
którą następnie się wyświeża (odwęgla) uyskując produkt bliżony
do produktu pieca dymarkowego.
1. Podokres węgla drzewnego (1600 n.e. do 1900 n.e.)
2. Podokres koksu (1800 n.e. do dzisiaj)
Dymarka - dawny piec hutniczy, w którym
przez redukcję tlenkowych rud żelaza za
pomocą węgla drzewnego otrzymywano
żelazo w postaci gąbczastej, zawierającej
żużel. Żelazo nadające się do wyrobu
narzędzi, broni itp. uzyskiwano przez
usunięcie z łupki żużla na drodze
wielokrotnego
przekuwania.
Proces dymarkowy znany był od bardzo
dawna

(…)


zagłębionymi w ziemi; po zakończeniu
procesu część nadziemna była niszczona,
część
zagłębioną
wraz
z
żużlem
pozostawiano - pozostałości te stanowią
dzisiaj cenne źródło informacji o ówczesnej
metalurgii żelaza.
XVII w. górnik urabiający rudę, rycina z poematu W. Roździeńskiego
Strona tytułowa
poematu Walentego
Roździeńskiego
Kraków A. D. 1612
Walenty Roździeński
(Brusek)
Urodzony w Roździeniu. ?
Zmarły 1640 r
Syn Jakuba Bruska kuźnika
z Bogucic.
Oskarżony przez właścicielkę
dóbr mysłowickich Katarzynę
Salomonową o przekroczenie
uprawnień w 1594 roku
opuszcza kuźnię, a następnie
ucieka do Polski. Znajduje
pracę i protektorat u Andrzeja
Kochcickiego właściciela
Lublińca.
Mieszka w Koziegłowach,
kieruje pracą kuźnic niweckich.
Miejsce pochówku ani dokładna
data zgonu nie jest znana.
I – obszar wielkopolski…
… (żelaziak czerwony) – Fe2O3 zawiera do 70% Fe,
10%SiO2, 1%Mn,w Polsce występuje rzadko, podstawowy
surowiec hutnictwa świętokrzyskiego.
Rudy magnetytowe – głównym minerałem jest magnetyt Fe3O4
zawiera w czystej postaci do 73% Fe przeciętnie do 35% Fe,
w Polsce bardzo rzadka.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz