Ellen Key - referat.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 980
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ellen Key - referat. - strona 1 Ellen Key - referat. - strona 2 Ellen Key - referat. - strona 3

Fragment notatki:

Ellen Key żyła na przełomie XIX i XX wieku. Urodziła się w Szwecji. W jej domu rodzinnym panowała surowa atmosfera, a sprawy edukacji traktowano bardzo zasadniczo. W rodzinie dominował strach, relacje z rodzicami były sztuczne i fałszywe. Mimo takiego dzieciństwa pisarkę z domem łączyły silne więzy i dom stał się centralnym pojęciem jej koncepcji edukacyjnych. Na poglądy edukacyjne Ellen Key największy wpływ wywarł: Jan Jakub Rousseau, Nietzsche, Goethe, Spencer. Ellen Key była szwedzkim pedagogiem, publicystką, pisarką i działaczem społecznym, walczącym o prawa kobiet. W szczególności interesowała się problematyką małżeństwa, miłości i życia seksualnego oraz emancypacji kobiet. Jej główne dzieła to: „Stulecie dziecka”, „Miłość i Małżeństwo”, „Kobiety w wojnie światowej”, „Wszechzwycięzca”. W utworze „Stulecie dziecka” Ellen Key przedstawiła spójną i dojrzałą koncepcję wychowania. Żądała uznania prawa nie tylko kobiety, ale i dziecka do osobistej wolności i niezależności, a zarazem domagała się poszanowania naturalnej odrębności dziecka i jego prawa do swobodnego rozwoju oraz pełnej indywidualizacji nauczania. Twierdziła że możliwe jest stworzenie domu idealnego w którym będzie panowało równouprawnienie rodziców i dzieci. Uważała że dzieci powinny brać udział w obowiązkach domowych, wymyślać sobie rozrywki, akceptować swoje kary i uczyć się odpowiedzialności. Rodzice natomiast powinni pozwolić ponosić dzieciom konsekwencje ich czynów. W utworze tym pisarka przedstawiła wiele swoich koncepcji. Według niej: ogródki dziecięcy i szkółkę przygotowawczą powinna zastąpić nauka w domu;
zadaniem wychowania powinno być nauczanie dzieci tylko istotnych wartości;
jeśli mają istnieć ogródki dziecięce to powinny być one źródłem swobody dla dzieci nad którymi ma czuwać kobieta śledząca ich skłonności i charaktery;
rodzice powinni bacznie obserwować swoje dzieci i szanować ich indywidualność;
obserwacja dzieci powinna odbywać się w małej gromadzie;
rodzice powinni dać dziecku jak najwcześniej poznać wolność wyboru i związane z nią niebezpieczeństwo;
uczucia społeczne współgrają z uczuciami indywidualnymi;
w domu lepiej skupiamy uwagę na wypracowaniu punktualności, poszanowania obowiązku i pracowitości u dziecka;
jedyną cenną rzeczą, której dostarcza szkoła jest życie koleżeńskie;
celem szkoły powinno być rozwijanie życia do coraz wyższych form poprzez wzmaganie i potęgowanie szczęścia;
każdy człowiek posiada ogólnoludzkie zdolności takie jak: pamięć, zdolność myślenia i uczucie;
szkoła dzieli klasy według wieku i wiadomości a powinna według uzdolnień i temperamentu ucznia; idealna szkoła to taka: w której nie będzie świadectw i nagród; egzaminy będą tylko ustne, najważniejsze będzie całe wykształcenie a nie szczegóły; nauczyciel nie będzie przekazywał swojej wiedzy w formie gotowych wykładów; nauczyciel będzie pomagał uczniom w wyborze książek, tworzeniu własnych spostrzeżeń i samodzielnym myśleniu;

(…)

…. zwiedzanie Londynu;
brak świadectw i nagród;
wolna sobota;
metody nauczania rozwijają zmysł spostrzegawczy, rozwagę i samodzielność, a stan zdrowia dzieci jest bardzo dobry.
Szkoła mieszana Henryka Lowerisona „Ruskin Home School”:
kary za wykroczenia lecz kary cielesne wykluczone;
głównym celem jest zdrowie fizyczne, a zajęcia odbywają się w miarę możliwości na świeżym powietrzu;
plan zajęć codziennych…
… wykluczone są wszelkie egzaminy;
celem nauczania jest przysparzanie społeczeństwu zdrowych i dzielnych jednostek.
GŁÓWNE POGLĄDY ELLEN KEY
równouprawnienie kobiet, ale w formie, która nie niszczyłaby ich kobiecej subtelności;
własna teoria wychowania, której podstawowym założeniem było pozostawienie rozwoju dziecka samej naturze, zaś głównym celem wychowania miało być wzmocnienie indywidualności dziecka…
…, w którym się toczą dysputy, kształci się zdolność mówienia i wyrażania swych myśli;
zniesione są świadectwa i nagrody oraz wykluczone jest porównywanie dzieci;
dzieci śpią od 9 wieczorem do 6 rano. Po rannym śniadaniu - gimnastyka, potem - pierwsza lekcja, trwająca 45 minut, potem - nabożeństwo, drugie śniadanie, uprzątanie sypialni, druga i trzecia lekcja, potem - kąpiel, obiad, muzyka; następnie cztery godziny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz