Elementy sieci elektroenergetycznych-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Temat: DOBÓR ELEMENTÓW SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nn ZASILAJACEJ OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH.
Wydział: Elektryczny
Kierunek studiów: Elektrotechnika
Rok akademicki: 2009/2010
Semestr: IV
Wykonawca:
Tomasz Kaleta
Prowadzący:
Dr inż. Piotr Cierzniewski Data wykonania:
2010-05-13
Ocena:
Podpis:
Imię i nazwisko
Parametry systemu SE
Parametry transformatora
Parametry na odcinku ST-ZK1
Parametry na odcinku ZK1-ZK2
Parametry na odcinku ZK2-ZKP
Parametry na odcinku ZKP-RG
Parametry obwodu kuchenki
Parametry obwodu gniazda 1f
Tomasz Kaleta
SQ=300MVA
Sn=250 kVA
uz%=4%
Pcu=1,47%
l1=65m
P1=72kW
cos=0,9
l2=60m
P2=60kW
cos=0,9
l3=30m
P3=24kW
cos=0,9
l4=20m
P4=12kW
cos=0,9
l5=15m
P5=10kW
cos=1,0
l6=25m
P6=3kW
cos=0,9
Zadania:
1. Dokonać doboru kabli ułożonych pomiędzy: stacja transformatorową i ZK1, ZK1 - ZK2,
ZK2 -ZKP, ZKP - RG, oraz przewodów w obwodzie kuchenki elektrycznej i odwodzie pralki
elektrycznej przyłączonej do gniazda jednofazowego znajdującego się w łazience zgodnie z rys.1.
2. Obliczyć wielkości charakterystyczne dla stanu zwarcia trójfazowego na szynach zbiorczych rozdzielni 0,4 kV w stacji transformatorowej, złączach kablowych ZK1, ZK2, ZKP i rozdzielnicy RG.
3. Dobrać zabezpieczenia chroniące kable i przewody przed przepływem prądu przetężeniowego przez poszczególne odcinki kabli sieci elektroenergetycznej i przewodów w sieci odbiorczej.
4. Dobrać wyłącznik nadmiarowo prądowy selektywny w ZKP jako zabezpieczenie przed
licznikowe.
5. Dobrać wyłącznik różnicowo-prądowy w obwodzie gniazda jednofazowego w łazience.
6. Sprawdzić ochronę od porażeń przed dotykiem pośrednim w obwodach odbiorczych (gniazda i kuchenki).
SYSTEM ENERGETYCZNY Obliczanie parametrów zwarciowych systemu energetycznego wysokiego napięcia przeliczonych na stronę niskiego napięcia na szynach transformatora w stacji transformatorowej (ST) dla zwarcia trójfazowego symetrycznego.


(…)

… obciążenia na danym odcinku
- Prąd znamionowy zabezpieczenia - Dopuszczalna obciążalność przewodu dobierana z normy PN-IEC 60364-4-523
k - współczynnik zależny od materiału przewodowych i izolacyjnych (115 dla żył Cu i 76 dla żył Al)
I2t - Całka Joule'a została dobrana wg zabezpieczeń z katalogu lub obliczona
Sprawdzenie doboru wkładki topikowej pod względem zdolności zwarciowej wyłączalnej oraz cosφ:
RKZK1…
… kA2s < 7,08 MA2s
Warunek spełniony.
Gdzie: - Prąd obciążenia na danym odcinku
- Prąd znamionowy zabezpieczenia - Dopuszczalna obciążalność przewodu dobierana z normy PN-IEC 60364-4-523
k - współczynnik zależny od materiału przewodowych i izolacyjnych (115 dla żył Cu i 76 dla żył Al)
I2t - Całka Joule'a została dobrana wg zabezpieczeń z katalogu lub obliczona
Sprawdzenie doboru wkładki topikowej…
… stacji w stacji transformatorowej ip - prąd udarowy - współczynnik udaru, zależny od wartości prądu
Dobór przewodu i zabezpieczenia na odcinku ST-ZK1.
Gdzie:
IB1 - prąd obliczeniowy obciążeniowy odcinka kabla ST-ZK1
P1 - moc obciążenia kabla na odcinku ST-ZK1 Un - napięcie znamionowe sieci cos - współczynnik mocy w ZK1
Dobrano:
Wkładkę topikową : WT - NH - 1C gG/GL IN = 125A Kabel: YAKY 4x95mm2
Podstawa dla bezpiecznika: PK1 1/3  250A Sprawdzenie czy dobrane elementy spełniają warunki normy PN-IEC-60364-4-43
Warunek pierwszy: 115,5 A < 125 A < 138 A
Warunek spełniony.
Warunek drugi: 1,6 * 125 A < 1,45 * 138 A
200 A < 200,1 A
Warunek spełniony.
Warunek trzeci (całka Joule'a) : A2s< 762 * 952 A2s
A2s< 52,128 MA2s
Warunek spełniony.
Gdzie: - Prąd obciążenia na danym odcinku
- Prąd znamionowy zabezpieczenia…
… - impedancja systemu energetycznego XKQ - reaktancja systemu energetycznego RKQ - rezystancja systemu energetycznego c - współczynnik napięciowy
TRANSFORMATOR Obliczanie parametrów transformatora przeliczeniu na stronę niskiego napięcia na szynach transformatora w stacji transformatorowej (ST).
Gdzie: ZT - impedancja transformatora UK% - napięcie zwarcia Un - napięcie znamionowe sieci SnT - moc znamionowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz