Elementy Prawa - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3808
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy Prawa - notatki - strona 1 Elementy Prawa - notatki - strona 2 Elementy Prawa - notatki - strona 3

Fragment notatki:


Prawo - to zbiór norm wydanych lub uznanych przez państwo, których przestrzeganie jest kontrolowane przez organ władzy.
Najważniejsze funkcje prawa: Funkcja organizacyjna i ochronna prawa - Prawo bezprawie
- Porządek chaos
- Porządek - bezpieczeństwo, stabilizacja, przewidywalność, pokój
- Porządek - ochrona państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi np. wojną, terroryzmem, katastrofami ekologicznymi (prawo międzynarodowe i unijne)
-- ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, działania organów władzy państwowej (prawo wewnętrzne i unijne) - ochrona jednostki (prawo wewnętrzne i unijne): osoby fizyczne (bezpieczeństwo osobiste, majątkowe, pracy) osoby prawne (bezpieczeństwo majątkowe)
Funkcja kontrolno-represyjna - Prawo - porządek - kontrola, czy dany podmiot: państwo, organ władzy państwowej, jednostka (osoba fizyczna, czy prawna) przestrzegają prawa - Naruszenie prawa = represja/sankcja
-przewidziana w prawie międzynarodowym, unijnym, wewnętrznym konstytucyjnym, cywilnym, karnym, pracy)
-wymierzana przez przewidziany do tego organ władzy
Skuteczność prawa: dobre prawo
dobrze zorganizowane organy władzy
władza jest legitymowana demokratycznie
akceptacja społeczna
środki finansowe Dziedziny prawa: Prawo wewnętrzne Stanowione przez parlament, który posiada legitymację demokratyczną
Podstawowe źródło prawa wew. to USTAWA
Adresatami prawa są organy władzy państwowej oraz jednostki (osoby fizyczne i prawne) działające na terytorium danego państwa - zasada suwerenności terytorialnej - prawo niemieckie, francuskie, polskie
globalizacja, tworzenie się prawa ponadnarodowego np. prawo unijne. Stosowaniem prawa zajmują się organy danego państwa
Prawo międzynarodowe Stanowione przez państwa, które są jednocześnie adresatami prawa
Podstawowe źródło pmp to: umowa międzynarodowa i zwyczaj Pozostałe podmioty pmp o kompetencjach ograniczonych: organizacja międzynarodowa, jednostka, ruch narodowowyzwoleńczy
Brak skutecznego systemu egzekwowania prawa, na zasadzie wyjątku Rada Bezpieczeństwa ONZ działająca na podstawie rdz. VII Karty Narodów Zjednoczonych, sądy międzynarodowe - Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Karny, Europejskie Trybunał Praw Człowieka


(…)

… majątkowe: własność państwowa i prywatna
Źródła prawa karnego:
o zasady: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege
o Art. 42 ust. 1 Konstytucji: „Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo…
…. 91§ 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie.
Normy prawne
Abstrakcyjne i generalne
- w ustawie
- w rozporządzeniu
Konkretne i indywidualne, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu
Publikacja aktu normatywnego
Obowiązek publikacji aktów
• Art. 2 Konstytucji RP - zasada demokratycznego…
… go za zmarłego -> rdz. III KC”
Art. 29:
§ 1. Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat siedemdziesiąt, wystarcza upływ lat pięciu.
§ 2. Uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz