Elektronowy rezonans paramagnetyczny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Elektronowy rezonans paramagnetyczny - omówienie - strona 1  Elektronowy rezonans paramagnetyczny - omówienie - strona 2  Elektronowy rezonans paramagnetyczny - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Elektronowy rezonans paramagnetyczny
EPR- Elektronowy rezonans paramagnetyczny
(ESR- Elektronowy rezonans spinowy)
Metoda stosowana w badaniach subs paramegnetycznych, czyli mających niesparowany elektron.
Niesparowany elektron- nieparzysta liczna elektronów.
Centra paramegnetyczne występują w:
1) Cząsteczce w stanie tripletowym
Tlen ma 8e.
Występuje w 2 stanach:
W stanie singletowym 1O2 Nie daje sygnału EPR
Tripletowym 3O2 Daje sygnał, jest na wyższym poziomie energetycznym
2) Największa grupa- cząsteczki, które z natury swojej budowy mają niesparoweany elektron:
NO2 NO
Olejki eteryczne roś iglastych i cytrusowych
3) Jony metali przejściowych (na środku tablicy Mendelejewa) i ziem rzadkich
Pierwiastki promieniotwórcze np. pluton, uran
Lantanowce, aktynowce
4) W defektach sieci krystalicznej ciał stałych:
Cukier
Sól
Kości
Zęby, szkliwo
5) Elektrony przewodnictwa i nadprzewodnictwa
6) Rodniki i jonorodniki
Rodniki pierwotne krótkożyjące:
Powstają jako pierwsze w reakcjach fizjologicznych/ chemicznych/ zaburzeniach:
O2-• Mitochondrium- oddychanie
Fotpsynteza
Reakcje redoks
Reakcje enzymatyczne
•OH
W wyniku radiolizy np. wody
Reagują natychmiast przekazanie niesparowanego e na cząsteczkę.
Uzyskujemy rodniki wtórne długożyjące
Rodniki wtórne długożyjące:
RO• rodniki tlenkowe
ROO• nadtlenkowe
LO• tlenkowy rodnik lipidowy
LOO• nadtlenkowy rodnik lipidowy
•CH3 Spektoskopia EPR jesy stosowana w badaniach:
Wolnych rodników powstających w reakcjach np. fotochemicznych, chemicznych, enzymatycznych. (U nas: patrzenie, opalanie)
Zanieczyszczeniach kryształów
Przewodnictwa, nadprzewodnictwa
Badanie procesów redoks
Zanieczyszczenie płytek krzemowych (komputery)
Wielkość próbek badanych:
W komórkach, tkankach
Próby badania na niewielkich zwierzętach
1) Metoda pułapkowania spinowego
Do badania rodników krótkożyjących.
Pułapka- związek, który sam nie jest paramagnetykiem, dopiero po reakcji z wolnym rodnikiem nabiera cech paramegnetycznych.
NB nitrobenzen
DMPO
PBN
POBN


(…)

… występującego w cząsteczce lub atomie z zewnętrznym polem magnetycznym.
B = 0 B ≠ 0 to zobaczymy rozdzielenie cząsteczek na poziomy energetyczne
B- natężenie pola magnetycznego ΔE = g B μB
μB- elektronowy magneton Bora (stała liczba)
g- współczynnik giromagnetyczny elektronu (w granicach 2)
B- indukcja pola magnetycznego, natężenie pola megnatycznegi
Jeśli zmieniamy B, to jest różnica na poziomach…

Między tym po środku komora pomiarowa
Przewód dostarczający energię- felowód
Rurka z materiałem badanym
Zęby + kości dozymetr (wskaźnik) pochłoniętego promieniowania
Można określić pierwotną dawkę pochłoniętą przez człowieka.
Dozymetry alaninowe- sproszkowana alanina, w której pojawiają się rodniki po napromieniowaniu.
Te rodniki są bardzo trwałe można stosować jako wzorzec.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz