Ekspresjonizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekspresjonizm - strona 1 Ekspresjonizm - strona 2 Ekspresjonizm - strona 3

Fragment notatki:

Ekspresjonizm-cechy:Poznanie jest możliwe tylko przez intuicję i estetykę.Rzeczywistość ma strukturę dualistyczną,jako przeciwstawienie ducha i materii,dobra i zła,wolności i determinizmu,historycznej zmienności i ponadczasowej natury ludzkiej.Różni się zasadniczo od symbolizmu i impresjonizmu,naturalizmu-ponieważ pochwalał aktywizm-czynne działanie.Poszukuje prawd absolutnych,uniwersalnych.Sztuka-Wyrazem przeżyć wewnętrznych artysty.Uczucia i przeżycia-głównym elementem sztuki.Sztuka otwarta na metafizykę;Formy kontrastowe i dynamiczne;Indywidualizacja języka.Niemcy:subiektywizm,spontaniczne wyrażenie przeżyć wewn.Krytyka współczesnej cywilizacji,tendencje mistyczne,karykatura,groteska,posługiwanie się brutalnymi kontrastami,indywidualizm,intuicjonizm,antyestetyzm,nawiązanie do sztuki pierwotnej,dziecięcej,ludowej,fowizmu,średn.rzeźby.
UGRUPOWANIA:Most05-13-Ernst,Kirchner,Heckel,Schmidt-Rottluff,Bleyll(inspiracja w sztuce średn.prymitywizmie,podporządkowanie się przeżyciu,alogiczność).Błękitny jeździec-11-14 Mark,Kandinsky,Munter.(bezprzedmiotowość,inspiracja dziecięcą szt.prymitywizm.)
Henryk Wölfflin Podwójne korzenie stylu: linearyzm i malarskość z których wywodzą się opozycje:płaszczyzna głębia;forma zamknięta otwarta;wielość jedność;jasność ciemność;linearyzm i malarskość istnieją obiektywnie, natomiast źródła tych stylów tkwią w człowieku, są wyrazem jego widzenia świata, oraz kategorią myślenia
Fritz Strich ludzkośc jest świadoma nieuchronności śmierci i pragną wieczności. Pragnienie to obejmuje dwie kategorie myślenia : skończoność nieskończoność które są ideami kultury i sztuki.Tutaj występują opozycje:klasycyzm romantyzm;spokój ruch;jasność ciemność;
wilhelm Worringer Cechą sztuki ma być opozycyjność oparta na przesłankach historycznych - historia sztuki powstaje stopniowo od sztuki abstrakcyjnej do naturalistycznej.
Przesłankach psychologicznych- sztuka wynika z woli a nie z umiejętności artystycznych. Każdy może być artystą. Przesłankach światopoglądowych - sztuka abstrakcyjna pochodzi z chęci uporządkowania chaosu, natomiast sztuka naturalistyczna ze zgody na świat i włączenia się w niego- stąd pochodzi naturalizm i styl. Kategorią myślenia jest opozycyjność- dualizm;Nastawienie na historyczna prawdę a nie na rzeczywistość.
Wasil Kandinsky Sztuka rozwija się od realizmu do abstrakcjonizmu
Poglądy są w ciągłym rozwoju dla tego mogą one być sprzeczne.Opozycyjne myślenie:materia duch;forma treś;spoczynek ruch;ciemność język;uczucie rozum;subiektywizm obiektywizm;Nie ma znaczenia jakiej formy użyje artysta -realizm jest abstrakcją;Ważna jest nauka;Prawdziwa sztuka powstaje z konieczności wyrażenia siebie, epoki i sztuki.;Sztuka jest absolutna i obiektywna;Sztuka jest wytłumaczalna, jeżeli każdy jej element jest zracjonalizowany;Malarstwo dzieli się na:;Impresję - przeważa wrażenie z zewnątrz;Improwizację - pochodzi z podświadomości;Kompozycję - rezultat świadomego działania artysty;Forma jest tym co materialne, subiektywne i zewnętrzne;Zawartość jest tym co duchowe, obiektywne wewnętrzne;Wyróżnia się trzy etapy w rozwoju sztuki :Początkowa - wyrosła z nastawienia praktycznego, była realistyczna.


(…)

…-„Słowa na wolności i wyobraźnia bez granic”;1912-„Policzek powszechnemu gustowi”,ManifestKulturyFuturystycznej”.Govani;Soffici;Papini;Folgore;De Maria.CZASOPISMA:La voce1908-16-Prezzini,La Cerba,Poesia-Marinetti-05-09.PORÓWNANIE:Futuryzm włoski: Przezwyciężenie kultury;Pogarda dla kultu przeszłości, ale nieodrzucenie jej;Wolne obrazy;Nowa uczuciowość;Oryginalność;Ironia;Sztuczna wesołość;Duch walki;Patriotyzm;Antyreligijność;Amoralizm;Sexualna swoboda.Futuryzm Marinettiego:Profetyzm;Optymizm;Humanitarny imperializm;Militaryzm;Szowinizm
Pogarda dla kobiet;Moralizm;Germanizm;Brak podstaw teoretycznych;Język pozarozumowy;Hasło MMM
Odizolowanie od przeszłości;
EGOFUT:CZASOP.Piterurgskij głasztaj”-1912-1914/„Oczarowanyj strannik”-1913-1916/„Graniota”-1914 Iskusstwo Komuny-1918-zalążek późniejszego LEF…
…;W.Majakowski ;W.Chlebnikow ;Lifszyc ;J.Guto;Burlukowie. PUBLIKACJE: manifesty : „Sadzawka sędziów”-1909,1913 Burluk,Kruczonych.;
„Policzek powszechnemu smakowi”-1912-Chlebnikow,Majakowski,Kruczonych.;
„Zdechły księżyc” 1913. Grupa 41 stopni (1917 -1920) ZAUM-Jjezyk pozarozum.grupa poetycka założona przez Kruczynocha w Tyflisie-gruzja, zakładali koncepcję „słów na wolności”Zdaniewicz,Tierientjew…
… ma być zbiorem znakow , systemem związanym z zaszyfrowana natura i człowiekiem, to co odroznia poezje od prozy to metafora, wolna wyobraznie, epoka snu. Surrealiści przejeli z praktyk dadaizmu:smak skandalu, antymieszcznizm, antyklerykalizm,bezpośredniość odwolan do odbiorcy, w dadaizmie jezyk jest zbiorem konwencji w nadreal.tylko poprzez jezyk odkrywamy podświadomość, stereotypowość i konwencjonalnisc jezyka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz