Ekonomiczna istota pieniądza - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomiczna istota pieniądza - omówienie - strona 1 Ekonomiczna istota pieniądza - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ekonomiczna istota pieniądza   Funkcje pieniądza Kamerschen, McKenzie, Nardinelli, Ekonomia, „Solidarność” Gdańsk 1991, rozdz. 7 i 8
Pojęcie pieniądza - Pieniądz = jakakolwiek rzecz, przedmiot, który jest ogólnie akceptowany jako - środek zapłaty za bezpośredni zakup dóbr i usług - środek spłaty długów - prawo do zakupu dóbr i usług w przyszłości - wspólny mianownik przy pomocy, którego są wyrażane i porównywane wartości różnych dóbr, jest więc miernikiem - standardem wartości - forma oszczędności reprezentująca określoną siłę nabywczą gotową do natychmiastowego wykorzystania
Istota pieniądza - wiąże się z możliwością jego użycia, pieniądz zapewnia korzyść zwaną płynnością = łatwość z jaką jedne aktywa mogą być zamienione na inne z nieznaczną lub żadną stratą wartości 3. Wartość pieniądza
Dlaczego pieniądz ma wartość? Dlaczego ludzie akceptują pieniądz w zamian za dobra i usługo?
Pieniądz ma wartość z powodu swojej użyteczności, z zaufania ludzi. Wynika to z niepisanej umowy społecznej co do jego akceptowalności i stabilności. Napis „Banknoty emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce” nie oznacza akceptowalności, nie decyduje napis. Pieniądz jak każdy towar ma wartość z powodu względnej rzadkości i użyteczności. Podlega prawu popytu i podaży Jeszcze niedawno $, funty, marki
4. Funkcje pieniądza - miernik wartości, środek wymiany, Środek tezauryzacji, środek płatniczy, pieniądz światowy
Miernik wartości
„Miara jest duszą gospodarki, a pieniądz jednostką miary gospodarczej”. Pieniądz wyraża wartość wszystkich towarów i pozwala ją porównywać - sam nie musi być przedmiotem wartościowym.
Do pełnienie funkcji miernika wartości nie jest potrzebny pieniądz realny, pomiar wartości jest procesem myślowym, abstrakcyjnym. Potrzebne jest wyobrażenie o wartości.
Pomiar wartości pozwala porównywać przedmioty różnorodne, sprowadzając ich miarę do wspólnego, pieniężnego mianownika.
Pieniądz przestaje pełnić funkcję miernika wartości, gdy jest niestabilny, a jego siła nabywcza spada.
Środek cyrkulacji
Rolę środka cyrkulacji pełni pieniądz pośrednicząc w wymianie. Pieniądz przezwyciężył ograniczoność wymiany towarowej - oderwał akt kupna od sprzedaży
Powstaje groźba braku równowagi między popytem i podażą, co nie groziła w aktach wymiany towar za towar. Popyt i podaż występowały zawsze łącznie Np. oszczędności z przychodów ze sprzedaży
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz