Ekonomia wykład III

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia wykład III - strona 1 Ekonomia wykład III - strona 2 Ekonomia wykład III - strona 3

Fragment notatki:

03.11.2014
Systemy gospodarcze:
gospodarka naturalna- produkuje się na własne potrzeby, współczesnym przykładem są
gospodarstwa rolne, wymiana barterowa- towar na towar,wyodrębnia się jeden towar uznany przez
społeczność- sól i bursztyn
gospodarka towarowa- zaczęto bić monety- z metali, zaczyna się je dzielić na części, potem bito
monety z kruszców srebro i złoto
gospodarka rynkowa(obecna)
Gospodarka
naturalna
Gospodarka
towarowa prosta
Gospodarka
towarowo rozwiniętarynkowa
Cechy
Produkcja na własne
potrzeby, społeczna
własność czynników
produkcji
Produkcja na sprzedaż,
prywatna własność
czynników produkcji,
mała skala produkcji,
właściciel środkówczynników produkcji
jest jednocześnie
producentem, istnieje
tylko rynek produktów
i usług-rynek dóbr,
pieniądz służy tylko do
wymiany TowarPieniądz-Towar(T-T)
Produkcja na sprzedaż,
prywatna własność
czynników produkcji,
duża skala produkcji,
właściciel środków
produkcji zatrudnia siłę
roboczą, tworzy się
rynek pracy (praca jest
nowym elementem
kosztów, pieniądz staje
się kapitałem Pieniądz
rodzi pieniądz P-T-P'
P'P
Cel gospodarowania
Bezpośrednie
Bezpośrednie
zaspokajanie własnych zaspokajanie własnych
potrzeb
potrzeb ale gdy
wymiana ma charakter
Towar na towar(T-T),
(T-P-T)- Celem
gospodarowania jest
dochód pieniężny- to
jeszcze nie jest zysk
Celem gospodarowania
jest zysk jako dodatnia
różnica pomiędzy
dochodami a kosztami,
P(kapitał finansowy)T(kapitał
produkcyjny)-T'(kapitał
towarowy,wartość
wytworzona)-P'(zysk)
P'P
Charakterystyka
działalności
gospodarczej
Charakter tradycyjno
Charakter zarobkowy, Charakter zarobkowy,
zwyczajowy, brak
racjonalność działań,
racjonalność działań,
przeprowadzania
rachunek ekonomiczny rachunek ekonomiczny
analizy, brak rachunku
ekonomicznego, brak
racjonalnego działania
Towar jest to produkt pracy ludzkiej przeznaczony do sprzedaży. Ma dwie cechy : wartość
użytkową i użyteczność. Wartość użytkowa to zdolność towaru do zaspokajania potrzeb, jest
kategorią obiektywną(długopis pisze). Użyteczność jest to subiektywna ocena przydatności danego
dobra dla konkretnego użytkownika, jest to kategoria subiektywna.
Cechą towaru jest także: wartość wymienna- proporcja według której jeden towar jest wymieniany
na inny. X towary A = Y towaru B, X tow A= Y jednostka pieniężna, X tow A= cena( najwyższa
forma wartości wymiennej)
Model gospodarki rynkowej:
Gospodarka rynkowa jest to taki system gospodarczy w którym koordynacja działalności
podmiotów gospodarczych odbywa się na rynku lub za pośrednictwem rynku.
Cechy gospodarki rynkowej, założenia:
• model gospodarki składa się tylko z dwóch grup podmiotów: gospodarstw
domowych(zaspokajanie potrzeb) i przedsiębiorstw(decyzje odnośnie produkcji). Dane dla
tych decyzji pochodzą z rynku
• Istnieją tylko dwa rodzaje rynków: rynek dóbr konsumpcyjnych i rynek czynników
produkcji
Komentarz: zasób- pojęcie statyczne , strumień- pojęcie dynamiczne i pokazuje cały proces
zasobów w gospodarce.
Rynek -jest miejscem zorganizowanym ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz