ekonomia budownictwa - pytania z kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ekonomia budownictwa - pytania z kolokwium - strona 1 ekonomia budownictwa - pytania z kolokwium - strona 2 ekonomia budownictwa - pytania z kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

A: KOLOKWIUM Z EKONOMIKI BUDOWNICTWA TERMIN 1 ŚRODA P
Przedstaw algorytm postępowania przy sporządzaniu kosztorysu metodą szczegółową.
Wymień elementy specyfiki produkcji budowlanej (5). Opisz wybrane 3
Elementy niezbędne do poprawnej kalkulacji ceny kosztorysowej robót
Informacja ekonomiczna pojęcia :Produkcja ,Środki obrotowe i Wyniki finansowe
Co kształtuje rachunek kosztów przedsiębiorstwa budowlanego
ZADANIE 1
Oblicz przedmiar robót obejmujący wykonanie schodów żelbetowych wewnętrznych ze spocznikami
A1: KOLOKWIUM Z EKONOMIKI BUDOWNICTWA TERMIN 1 ŚRODA P
Różnica między przedmiarem a obmiarem robót
Wymień elementy specyfiki produkcji budowlanej (5). Opisz wybrane 3
Struktura ceny kosztorysowej
Informacja ekonomiczna pojęcia :koszt wykonania robót, nakład rzeczowy i środki trwałe
Narysuj schemat blokowy ustalania ceny kosztorysowej metodą pełną
ZADANIE 1
Oblicz przedmiar robót obejmujący wykonanie schodów żelbetowych zewnętrznych rysunek
B: KOLOKWIUM Z EKONOMIKI BUDOWNICTWA TERMIN 1 ŚRODA P
Przedstaw algorytm postępowania przy sporządzaniu kosztorysu metodą uproszczoną.
Wymień elementy specyfiki produkcji budowlanej (5). Opisz wybrane 3
Informacja ekonomiczna pojęcia : cena jednostkowa, obmiar i koszty pośrednie Opisz zagadnienia dotyczące pojęcia, jego znaczenia i zasad ustalania Czas pracy robotnika - elementy składowe
Przedstaw klasyfikacje kosztorysów ze względu na przeznaczenie( 4 funkcje) ZADANIE 1 Oblicz przedmiar robót obejmujący wykonanie więźby dachowej z pokryciem dachówką ceramiczną
B1: KOLOKWIUM Z EKONOMIKI BUDOWNICTWA TERMIN 1 ŚRODA P
Przedstaw algorytm postępowania przy sporządzaniu kosztorysu metodą uproszczoną.
Opisz zasady przedmiarowania robót murowych
Informacja ekonomiczna pojęcia : koszty bezpośrednie, tabela elementów scalonych i cena pracy sprzętu
Opisz zagadnienia dotyczące pojęcia, jego znaczenia i zasad ustalania czas pracy robotnika - elementy składowe


(…)

… porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
11) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
12) wymagania dotyczące wadium;
13) termin związania ofertą;
14) opis sposobu przygotowywania ofert;
15…
… przesuwnych warszawskich o wysokości 5,20m (poziom wierzchu najwyższego roboczego pomostu rusztowania), długości pomostu 1,65m i powierzchni 2,72m2. D1: KOLOKWIUM Z EKONOMIKI BUDOWNICTWA TERMIN 1 ŚRODA N
Przedstaw klasyfikacje kosztorysów ze względu na przeznaczenie( 4 funkcje) Zdefiniuj pojęcia
Cena jednostkowa, obmiar i koszty pośrednie Opisz zagadnienia dotyczące pojęcia, jego znaczenia i zasad ustalania…
… fundamentowej żelbetowej, prostokątnej o szerokości do 0,8 m. Korzystając z KNR 2-02 tabl. 0202 oblicz pracochłonność betoniarzy, zapotrzebowanie na drewno okrągłe na stemple budowlane oraz zużycie desek iglastych obrzynanych gr. 25 mm, kl. III. [2 pkt.]
Pytanie 4
Podaj sposoby kalkulacji zysku Z przy obliczaniu wartości kosztorysowej Ck obiektu budowlanego/roboty budowlanej metodą kalkulacji szczegółowej. [1…
… ustalenia danych wyjściowych do kosztorysowania uzgodniony przez wykonawcę i inwestora
Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
Normatywna baza nakładów zużycia podstawowych czynników produkcji (KNR)
Ceny i składniki poszczególnych składników ceny
Informacja ekonomiczna pojęcia
Produkcja - zadania produkcyjne w ujęciu wartościowym( wskaźniki ekonomiczne) ii rzeczowym zakończone i w toku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz