Ekonometria-zadania - oszacowanie modelu w ramach KMRL

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometria-zadania - oszacowanie modelu w ramach KMRL - strona 1

Fragment notatki:

Zadanie domowe – wymagalne po 26 października 2008. Do policzenia na  kartce przy użyciu kalkulatora!    ZADANIE 1 . Pewien badacz uważa,  że zależność wielkości nakładów państwa na  szkolnictwo wyższe w kolejnych latach w pewnym kraju od PKB oraz liczby mieszkańców z  wyższym wykształceniem da się dobrze opisać za pomocą równania o postaci:  ( ) t t t t t e W Y E ε τ γ β + = ,  t  = 1,2,...,T  gdzie:   Et  to wielkość nakładów państwowych na szkolnictwo wyższe w okresie  t , (w mln. USD)  Yt  to PKB kraju w okresie  t , w (w mld. USD)  Wt  to liczba mieszkańców mających wyższe wykształcenie w okresie  t . (w mln.)  εt to zmienna losowa spełniająca założenia 4 i 5 KMRL.   W celu oszacowania modelu w ramach KMRL zlogarytmowano powyższe równanie:  t t t t t W Y E ε τ γ β + + + = ln ln ln   Odpowiednie dane zawiera tabela:  t  1 2 3 4 5 6  Et 29 28 24 24 20 19  Yt 300 312 329 340 360 365  Wt 1,9 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5  Proszę oszacować MNK parametry   β ,   γ ,   τ oraz podać ich błędy  średnie szacunku a także  zapisać oszacowane równanie regresji,. Wszystkie wyliczone wartości proszę zinterpretować.  Proszę także wyliczyć i zinterpretować wartość współczynnika R2. (dokładność obliczeń – 3  miejsca po przecinku, ale przy mnożeniu macierzy proszę używać pamięci w kalkulatorze)    ZADANIE 2 . W celu zbadania kształtowania się wydatków na papierosy wśród palących  ojców, przebadano za pomocą ankiet 7 osób. Dla opisania badanej zależności zaproponowano  następujący model:  t t t t R D X ε α α α + + + = 2 1 0 ,  gdzie:   Xt  to wydatek na papierosy w ciągu ostatniego miesiąca (w PLN)  Dt  to liczba posiadanych dzieci.  Rt  to zmienna sztuczna, przyjmująca wartość dla 1 osób których małżonka również pali, 0 dla  osób których żona jest niepaląca.   ε t  to zmienna losowa spełniająca założenia 4 i 5 KMRL.  Dane pochodzące z ankiet zebrano w tabeli:  t  –  numer  ankiety  1 2 3 4 5 6 7  Liczba dzieci  2 3 1 1 2 3 1  Wydatki na papierosy  70 85 50 53 40 90 60  Czy żona pali?  nie nie tak tak nie nie tak  Proszę oszacować parametry modelu, podać  błędy  średnie szacunku, zapisać oszacowane  równanie regresji, zinterpretować uzyskane oceny parametrów. Proszę także wyliczyć i  zinterpretować wartość współczynnika R2.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz