Ekologistyka - pojęcie odpadów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologistyka - pojęcie odpadów - strona 1

Fragment notatki:

· Odpady - oznaczają każda substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy (o odpadach), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany.
· Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
· Odpady medyczne - odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny,
· Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym, są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi.
· Odpady niebezpieczne są to odpady :
1) Należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy (o odpadach) oraz posiadające, co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub
2) Należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy (o odpadach) i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające, co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy. Załącznik nr 4 do ustawy :
H1 „wybuchowe”
H2 „utleniające”
H3-A „wysoce łatwopalne”
H5 „szkodliwe”
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz