Ekologia - BIOINDYKACJA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia - BIOINDYKACJA  - strona 1

Fragment notatki:

in.: zakres strefy tolerancji, bioindykacja, przykładowe metody biologiczne.

Punkt krytyczny wyrazona liczowo wartość progowa danego czynnika poniżej ktorej organizm nie może istniec
punkt gorny krytyczny najwyższe dopuszczalne nateznienie danego czynnika
Punkt dolny krytyczny najniższe dopuszczalne nateznenie danego czynnika
Tolerancja ekologiczna - zawarty miedzy dwiema wartościami zakres zmienności czynnikaPrawo minimum Liebiga i maskisumm Shelforda
- zarówno niedobor jak i nadmiar danego czynnika wpływają na ograniczenie wystepowania organizmow w przyrodzie
Zakres strefy tolerancji Stenobiotny - gatunki których możliwości przezycia zamykaja się w bardzo waskich granicach i obejmuja niewielki zakres zmienności danego czynnikaEurobionty - gatunki o szerokim zaresie tolerancji, mogą zyc przy roznych natężeniach czynnika
Stenobionty - oligobionty i polibionty
Zmienność tolerancji w czasie, przestrzeni i w zaleznosci od zróżnicowania osobnikow
- granice tolerancji są szersze dla przezywania niż dla rozrodu - Dorsz baltycki - zakres tolerancji ksztaltuje się od -2 do +6st cel. Ale rozmnaża się tylko w 5- tolerancja organizmu względem tego sadmego czynnika może być rozna zaleznie od płci i wieku- granice tolerancji ekologicznej są charakterystyczne nie dla gatunku biologicznego ale dla jego poszczególnych populacji geograficznej- tolerancja ekologiczna organizmu może ulegac zmianom zaleznie od tego jakie jest natężenie pozostałych czynnikow środowiska
BIOINDYKACJA
Bioindykacja terenowa - terenowa ocena jakości wody na podstawie analizy składu gatunkowego, liczbenosci i struktury zespołów organizmow występujących w badanych środowiskuBioindykacja laboratoryjna (doswiadczalna) - ocena jakości wody na podstawie pomiarów rodzaju i czasu reakcji organizmów wprowadzonych do orób wody pobranej z terenuu
Wyzszosc metod biologicznych nad fizycznymmi:_ informuja o wpływie zanieczyszczenia na organizmy- obrazy zmiany jakości wody w dłuższych odcinkach czasowych- pozwalaja na ocene nie samej wody tylko calego środowiska
Przykładowe metody biologiczne- system saprobow- Sumaryczny wskaźnik jakości wody SYSTEM SAPROBÓW- zastosowanie : ocena jakości wod plynajach pod względem zanieczyszczenia materia organiczna lub produktami jej gnilnego rozkładu, tylko do wód płynących- pozwala na przyporządkowanie badanej wody do 1 z V klas czystosci wody (kiedys były 3)Metoda na opiera się na wielu organizmach jednoczesnie z wielu grup systematycznych (bezkręgowce, ryby, rosliny wyższe, sinice, bakterie, pierwotniaki). Każdy osobnik należy odznaczyc do gatunku ( w laboratorium). Każdemu gatunkowi przypisuje się wartość klasy saprobowosci (O, alfa, beta,p) oraz odpowiedni współczynnik G, które odczytuje się z tabelmezobioty (mezosaproby)- kalsa Beta i AlphaWady tego systemu:- organizmy trzeba odznaczyc do gatunku (koszty specjalistow)- dotyczy tylko zanieczyszczenia materia organiczna, a obecnie mamy do czynienia z kompleksem wielu innych zanieczyszczen ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz