Ekologia Behawioralna - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3500
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia Behawioralna - wykłady - strona 1 Ekologia Behawioralna - wykłady - strona 2 Ekologia Behawioralna - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

wykład 1
PROPORCJA PŁCI POTOMSTWA
- SUKCES REPRODUKCYJNY SAMCA CIETRZEWIA: 1 SAMIEC MONOPOLIZUJE
PO CO PRODUKOWAĆ TYLU SYNÓW?
WYSTARCZY JEDEN ALE GDY NIE MA KONKURENCJI
JEŻELI W POPULACJI SAMCE SĄ W MNIEJSZOŚCI PRZEWIDYWANY SUKCES REPRODUKCYJNY SYNA JEST WIĘKSZY NIŻ CÓRKI TO NA 1 SAMCA PRZYPADA WIĘCEJ ZAPŁODNIEŃ
- GDY KOSZT WYPRODUKOWANIA JEDNEJ PŁCI JEST WIĘKSZY - PROPORCJA PŁCI POWINNA ODZWIERCIEDLAĆ RÓŻNICE W KOSZTACH
- LOKALNA KONKURENCJA O PARTNERÓW PRZY OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI DYSPERSJI PRODUKCJA MNIEJSZEJ LICZBY SYNÓW, BY OGRANICZYĆ KONKURENCJĘ
PŁODNOŚĆ MIERZONA LICZBĄ WNUKÓW: DZIECI KTÓRE WYDA NA ŚWIAT CÓRKA+DZIECI SYNA
TEORIA TRIVERSA I WILLARDA
- SAMICA POWINNA PRODUKOWAĆ TĘ PŁEĆ, KTÓRA PRZYNIESIE W PRZYSZŁOŚCI WIĘKSZE ZYSKI W SENSIE DOSTOSOWANIA
- JEŚLI KOSZT WYPRODUKOWANIA…
3 ZAŁOŻENIA TEORII:
OSOBNIKI MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ STRATEGIĄ:
- SAMICE DOMINUJĄCE PRODUKUJĄ WIĘCEJ SYNÓW
- SAMICA PODPORZĄDKOWANA JEST JEJ PROPORCJA JEST NIEZABURZONA DLA KOPYTNYCH
ZASOBY ENERGETYCZNE MATKI, KTÓRE OTRZYMUJE NA SNIADANIE WPŁYWAJĄ NA PROPORCJE PŁCI IM WIĘCEJ JE TYM WIĘCEJ SYNÓW
ZRÓŻNICOWANIE GEOGRAFICZNE - W TROPIKACH MNIEJ SYNÓW niż CÓREK
MECHANIZMY DETERMINACJI PŁCI:
ŚRODOWISKOWA
CHROMOSOMOWA
- HETEROGAMIA
- MĘSKA I ŻEŃSKA
HIPOTEZA DOBRYCH GENÓW - MANIPULACJA PŁCIA POTOMSTWA (ZEBERKI, OBRĄCZKI CZERWONE I ZIELONE, PTAKI ATRAKCYJNE - SYNÓW WIĘCEJ)
SAMICA NIE MANIPULUJE NA ETAPIE SKŁADANIA JAJ, ALE NA ETAPIE WYCHOWANIA (KARMIENIE)
i-RZĘDOWA PROPORCJA PŁCI POTOMSTWA (NA ETAPIE SKŁADANIA JAJ)
mUCHOŁÓWKA BIAŁOSZYJA: SAMCE LEPIEJ PRZEŻYWAJĄ ZIMĘ, TAM GDZIE SAMIEC STAŁ SIĘ MNIEJ STRAKCYJNY MIAŁ WIĘCEJ CÓREK
PŁEĆ HETEROGAMETYCZNA JEST BEZPŁODNA, WIĘC SAMICE POWINNY PRODUKOWAĆ SYNÓW.
AMADYNA WSPANIAŁA: PARY NIEKOMPATYBILNE - OBNIŻONA PRZEŻYWALNOŚC POTOMSTWA: 84% (SAMICE), 40%(SAMCE)….
NIELOSOWA PROPORCJA PŁCI - CZAS W SEZONIE ROZRODCZYM. SAME PUSTUŁKI WYKLUTE WCZESNIEJ W SEZONIE MAJĄ SZANSE NA ROZRÓD JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU - NA POCZĄTKU SEZONU PRODUKUJĄ WIĘCEJ SYNÓW. U SZPAKA ODWROTNIE
- JAKOŚĆ TERYTORIUM/ZASOBÓW
PUSZCZYK
ZAGĘSZCZENIE NORNIC
PRZEŻYWALNOŚC CÓREK ZALEŻY OD:
NAMORZYNEK SESZELSKI - PŁEĆ POTOMKÓW ZALEŻY OD JAKOŚCI TERYTORIUM (GDY SŁABE TO WIĘCEJ SYNÓW). SYNOWIE SĄ PŁCIĄ DESPERSYJNĄ
PRZESIEDLENIE NA LEPSZE TERYTORIUM - PRODUKOWANIE CÓREK. CÓRKI POMAGAJĄ W WYCHOWANIU POTOMSTWA, USUNIĘCIE POMOCNIKÓW - PRODUKCJA CÓREK.
SKĄD SIĘ BIERZE NIELOSOWA PROPORCJA PŁCI

(…)

… odporności
wymiana piskląt
efekty matczyne (gdy matka oddziałowuje na potomstwo) - wymiana piskląt nie oddziela efektów genetycznych i matczynych
eksperyment: samica po złożeniu jednego jaja dost. testosteron, kontrolna samica dostaje olej
- zaburzenie efektów matczynych - samce miały wtedy słabszą odpowiedź immunologiczną, a samice silniejszą niż kontrola
- ndv - spada przeżywalność dla obu płci, ale u samców o wiele bardziej (ef. testosteronu)
-u głodzonych przeżywalność bardziej spada gdy zapasożycone
konsekwencje ewolucyjne
odpowiedź na patogen wyższa tym płodność niższa
- 12% - metaanaliza: immunokompetencja wyjaśnia
PODSUMOWANIE
- funkcjonowanie układu odpornościowego wiąże się z ekspresją …
- nakłady na odporność: są znoszące i podlegają optymalizacji (najprawdopodobniej)
- konsekwencje…
… przynajmniej części potomków. pasożyty i choroby zagrażają w warunkach ustabilizowanych, gdzie żyje dużo osobników i dużo innych gatunków - odpowiedź na pytanie dlaczego zwierzęta duże i żyjące długo stosuja rozród płciowy. czy fakt, że u ssaków jest mozliw tylko rozród płciowy nie wynika z tego, że są one bardziej narażone na choroby i pasożyty? Może to wynikać z długiego trwania życia i długotrwałej opieki…
… ponieważ brak pasożytów niekoniecznie wskazuje na odporność.
dlatego: potencjalna zdolność do obrony immunologicznej
techniki
monitorowanie parametrów immunologicznych: WBC, BIAŁEK SUROWICY
ingerencja w odporność - nowe antygeny dla populacji - interakcje (SRBC, PHA, KCH, DPT), nylonowe implanty - u owadów, infiltracja implanta przez komórkę układu odpornościowego; immunosupresja - cyklosporyna, knock-out…
… SYNÓW SĄ WIĘKSZE NIŻ JAJA Z CÓRKAMI. SUKCES SAMCÓW ZALEŻY OD SAMEJ SAMICY (?), JAJA Z CÓRKAMI ZAWIERAJĄ WIĘCEJ PRZECIWCIAŁ - EFEKT MATCZYNY, JAJA Z SYNAMI ZWIERAJĄ TESTOSTERON, PODANIE SAMICY KORTYKOSTERONU PODNOSI PROPORCJE CÓREK, U KUR PODANIE PROGESTERONU PODNOSI PROPORCJE CÓREK
ŚRODOWISKO - SAMICA - HORMONY - PŁEĆ POTOMSTWA
PŁEĆ POTOMSTWA MOŻE BYĆ NIELOSOWA.
MECHANIZM ZJAWISKA JEST PRZEDMIOTEM…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz