Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych - strona 1 Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych - strona 2

Fragment notatki:

EGZEKUCJA Z INNYCH WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH Uwagi ogólne Uregulowane w osobnym rozdziale. Uregulowano tam tryb przeprowadzania egzekucji:
z innych wierzytelności pieniężnych
z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności rachunków pieniężnych
z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych
z weksla
z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej
z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
z pozostałych praw majątkowych
def: Prawo majątkowe to takie prawa podmiotowe, które stwarzają korzystną dla danego podmiotu sytuację majątkową. Do tych praw należą w szczególności:
prawa rzeczowe
wierzytelności opiewające na świadczenia majątkowe
prawa majątkowo-małżeńskie
część praw własności intelektualnej (prawa autorskie, wynalazcze)
roszczenia pieniężne służące ochronie dóbr niemajątkowych
Prawa majątkowe to wszystkie prawa oprócz wierzytelności pieniężnych, zwłaszcza prawa podmiotowe bezwzględne, z mocy których osobie uprawnionej przypadają korzyści majątkowe.
Def: Wierzytelności to prawo podmiotowe, przysługujące wierzycielowi będącemu jedną ze stron zobowiązaniowego stosunku prawnego, w ramach którego może on żądać od dłużnika będącego drugą stroną tego stosunku świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić.
Def: Wierzytelność pieniężna to prawo pozwalające wierzycielowi domagać się od dłużnika określonego świadczenia pieniężnego (zapłaty określonej sumy pieniężnej) oraz zobowiązujące dłużnika do jego spełnienia (zapłaty tej sumy).
Pewne wierzytelności, które zostały opisane wcześniej mogą być dochodzone w odrębnym trybie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz