EGZAMIN TECHNIKI MULTIMEDIALNE 2010

Nasza ocena:

4
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
EGZAMIN TECHNIKI MULTIMEDIALNE 2010 - strona 1

Fragment notatki:


EGZAMIN TECHNIKI MULTIMEDIALNE  2010 (I termin)                                      GRUPA B    zad1.  Wyjaśnij krótko co oznacza (co rozumiemy przez) pojęcie "informacja dźwiękowa".    zad2.  Wyjaśnij krótko co oznacza próg detekcji sygnału akustycznego.    zad3.  Czego dotyczy  co mów prawo Webera-Fechnera?    zad4.  Co jest podstawą percepcyjnych metod kompresji dźwięku i właściwości jakich mechanizmów się w nich uwzględnia?    zad5.  Wymieo i krótko scharakteryzuj podstawowe systemy określania barwy. Jaka jest podstawowa zasada takiego systemu?    zad6.  Wymieo podstawowe różnice metod kompresji określonych w standardach: MPEG-1 Audio, MPEG-2 Audio, MPEG-2 AAC  oraz MPEG-4 Audio.    zad7.  Scharakteryzuj krótko podstawowe etapy procesu kompresji obrazów ruchomych.    zad8.  Wymieo i krótko scharakteryzuj podstawowe wymagania dot. kompresji obrazów oraz kompresji dźwięków.    zad9.  W jakim celu (przy przetwarzaniu obrazów) stosuje się zmianę przestrzeni kolorów (np. z RGB na YCC)?    zad10.  Wyjaśnij krótko istotę przekształcenia DCT i podaj przykłady zastosowania.    zad11.  Uzasadnij krótko celowośd kompresji informacji.    zad12.  Scharakteryzuj specyfikę komunikacji multimedialnej.    zad13.  Których zmysłów człowieka używa się w istniejących systemach multimedialnych (proces percepcji informacji)?    zad14.  Scharakteryzuj krótko specyfikę (istotę) oraz właściwości strumieniowania informacji multimedialnych.    zad15.  Scharakteryzuj krótko nośniki informacji, które oddziałują na ludzkie zmysły.      zad16.  Scharakteryzuj krótko przyczyny powstawania opóźnieo w systemach komunikacji multimedialnej.    zad17.  Wymieo rodzaje oraz krótko scharakteryzuj istotę synchronizacji czasowej.    zad18.  Wymieo przyczyny utraty synchronizacji w systemach komunikacji multimedialnej oraz mechanizmy, które temu  przeciwdziałają.    zad19.  Scharakteryzuj krótko rodzaje oraz właściwości fotoreceptorów odpowiedzialnych za detekcję kolorów.    zad20.  Wymieo elementy narządu słuchu i krótko scharakteryzuj ich funkcje.  EGZAMIN TECHNIKI MULTIMEDIALNE  2010 (I termin)                                   GRUPA A    zad1.  Wymieo i krótko scharakteryzuj kompozytowe formaty obrazów kolorowych.    zad2.  Scharakteryzuj krótko podstawowe etapy procesu kompresji obrazów nieruchomych.    zad3.  Wyjaśnij istotę tzw. "maskowania częstotliwości" oraz wrażenia głośności słyszanego dźwięku.    zad4.  Wyjaśnij krótko od czego zależy rozróżnianie wysokości dźwięku.    zad5.  Na czym polega synteza dźwięku i jakie metody syntezy się stosuje? 

(…)

… kompresji określonych w 3 warstwach standardu MPEG-1 Audio.
zad7.
Wyjaśnij krótko na czym polega redundancja przestrzenna, spektralna oraz psycho-wizualna.
zad8.
Scharakteryzuj krótko podstawowe etapy procesu kompresji dźwięku.
zad9.
Co to są artefakty obrazu? Wymieo podstawowe i krótko wyjaśnij ich istotę.
zad10.
Wymieo i krótko scharakteryzuj podstawowe metody kodowania entropijnego.
zad11.
Wyjaśnij krótko pojęcie "multimedia".
zad12.
Wyjaśnij z jakiego medium można korzystad przy udostępnianiu (wprowadzanie, wydobywanie, uzyskiwanie) informacji w
systemach multimedialnych?
zad13.
Wyjaśnij krótko na czym polega proces konwergencji w sektorze IT.
zad14.
Jakie zmysły człowieka są zaangażowanie w procesie percepcji informacji?
zad15
Jakie parametry jakościowe uwzględnia się przy synchronizacji mediów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz