Egzamin, pytania i odpowiedzi - prawa kobiet

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin, pytania i odpowiedzi - prawa kobiet - strona 1

Fragment notatki:

Pytanie 23. Określ od kiedy (rok) kobiety mogły studiować na poszczególnych wydziałach. 1894 - Farmacja
1897 - Wydz. Filozoficzny
1898 - Wydz. Rolniczy
1900 - Wydz. Lekarski
1919 - Wydz. Prawa
1927 - Studium Wychowania Fizycznego
Na Wydz. Teologii nie mogły studiować.
Pytanie 24. Problemy kobiet z uzyskaniem przez nie świadectw maturalnych zdobycie świadectwa dojrzałości z 8 klasowego gimnazjum nie było dla kobiet rzeczą łatwa. W całej monarchii austriackiej brak było gimnazjów żeńskich o pełnym 8letnim programie .Powstałe z początkiem lat dziewięćdziesiątych szkoły średnie w Wiedniu i Pradze obejmowały jedynie 6 lat gimnazjum. 4 wrzesień 1896- uroczyste otwarcie nowej szkoły w Krakowie pierwsze na ziemiach polskich klasyczne gimnazjum żeńskie dające możliwość uzyskania przez kobiet świadectw dojrzałości
Pytanie 25. Problemy pierwszych studentek UJ - obowiązywały przepisy ministerialne - ograniczały one możliwości studiów cudzoziemkom, czyli Polkom z innych zaborów - ograniczenie w prawach studentek spoza Galicji na wydziałach filozoficznych i lekarskich - komisja wydziałowa opowiedziała się przeciwko przyjmowaniu kobiet na Wydział Prawniczy - hospitantek nie traktowano poważnie (nie miały potwierdzenia w dokumentach uniwersyteckich) - na słuchaczki nadzwyczajne i zwyczajne przyjmowane były jedynie obywatelki monarchii austriackiej
-niechęć profesorów w przyjmowaniu na studia
-brak matury (niedostatek szkół średnich)
-trudność z przejścia ze statusu hospitantki na studentkę nadzwyczajną lub zwyczajną
-cofnięcie studentkom medycyny praw studentek zwyczajnych po zamążpójściu za cudzoziemca, czyli Polaka z innego zaboru.
-przejaskrawienia biurokratyczne(studentki cudzoziemki kształcące się na Wydziale Filozoficznym w charakterze zwyczajnych, a przechodzące na Wydział Lekarski wpisywane były jako hospitantki lub w najlepszym wypadku jako studentki nadzwyczajne)
-wysokie opłaty za studia
-problem za znalezieniem mieszkania(niechęć Krakowian. Którzy nie byli zbyt chętni na nocowanie dziewcząt, później zaczęły się otwierać noclegownie w zakonach, zaczęły powstawać akademiki i było lepiej)
-często nie jadły obiadów (u większości przyczyną była chęć kupienia jakiegoś modnego ciucha lub książki, ale były też takie, których nie było stać - na szczęście niektóre z tych biedniejszych mogły liczyć na stypendium, zaczęto organizować tanie stołówki studenckie)
-problem z uzyskaniem stypendium, bo nieraz nie były uwzględnione, że kobiety też mogą chcieć studiować, a tym bardziej potrzebować jakiejkolwiek pomocy materialnej
-problemy ze zdrowiem (najczęściej gruźlica lub inne choroby płuc)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz