efektywność I efekty komputeryzacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
efektywność I efekty komputeryzacji - strona 1

Fragment notatki:

Ma 6 stron. Omawia takie zagadnienia jak: system ekspertowy, historia, działanie i funkcje systemu ekspertowego, zarządzanie bazą wiedzy, systemy doradcze.

Efektywność i efekty komputeryzacji
Wstęp
Jednym z obszarów zainteresowań sztucznej inteligencji są systemy ekspertowe (SE). Zadaniem ich jest wskazanie drogi do łatwiejszego i szybszego realizowania zadań, które wymagają rozwiązywania złożonych problemów i dają się opisać za pomocą reguł wnioskowania. Ułatwiają one modelowanie zjawisk zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości oraz gromadzenie i wykorzystanie wiedzy opisującej te zjawiska. Wiedza potrzebna do zapewnienia wymaganego poziomu ekspertyzy wraz z procedurami wnioskowania może być uważana za model ekspertyzy. System ekspertowy może wykonywać różne funkcje, na przykład może być pomocny przy doradzaniu, analizowaniu, klasyfikowaniu, czy udzielania informacji. SE są systemami sztucznej inteligencji pozwalającymi rozwiązać rzeczywiste problemy wymagające umiejętności podejmowania decyzji lub diagnozy przy jednoczesnym przetwarzaniu posiadanej wiedzy. Wykorzystując wnioskowanie dedukcyjnie uwzględniając niepewność w zebranych regułach wiedzy. Pozwalają na rozwiązanie złożonych problemów, dla których trudne, a czasem nawet niemożliwe byłoby tradycyjne podejście typu proceduralnego.
Określenie „system ekspertowy” może być zastosowane do dowolnego programu komputerowego, który na podstawie szczegółowej wiedzy może wyciągać wnioski i podejmować decyzje, działając w sposób zbliżony do procesu rozumowania człowieka. W wielu sytuacjach, np. podczas podejmowania decyzji w siłowniach energetycznych, podczas sterowania skomplikowanych urządzeń i maszyn, na pokładzie statków kosmicznych itd., człowiek nie mógłby swoimi zmysłami ogarnąć całej sytuacji. Są więc potrzebne systemy, które pracują w czasie rzeczywistym i wykonują swoje funkcje lepiej niż człowiek.
Definicje
Pojęcie system ekspertowy nie posiada jednolitej i zwięzłej definicji, natomiast może być określany wieloma sformułowaniami opisowymi, różniącymi się nieco w zależności od punktu widzenia. Wymienić tu można kilka z tych sformułowań, bez podkreślenia stopnia ich ważności lub istotności.
System ekspertowy to:
program komputerowy używający wiedzy i procedur wnioskowania do rozwiązania problemów o skali trudności na poziomie profesjonalisty w danej, specyficznej dziedzinie. (źródło: Henryk Sroka ”Systemy ekspertowe”)
program komputerowy, który pomaga rozwiązywać problemy rozwiązywalne przez ludzi-ekspertów posiadających wiedzę specjalistyczną nabytą w wyniku długotrwałego doświadczenia i studiów w dziedzinach słabo sformalizowanych (bez teorii formalnej dającej się zlogarytmizować
„inteligentny” program komputerowy stosujący wiedzę i procedury rozumowania (wnioskowania) dla rozwiązywania problemów, które wymagają doświadczenia ludzkiego (człowieka-eksperta), nabytego przez wieloletnią działalność w danej dziedzinie


(…)

…. Główna część wiedzy w bazie wiedzy zakodowana jest w następujące reguły produkcyjne.: IF (warunek logiczny), THEN (konkluzja). Reguły te służą do formalizowania wiedzy, szczególnie takiej, która przedstawia czynności powiązane z inteligencją człowieka.
Ważną cechą zarządzania wiedzą jest możliwość strukturalizacji wiedzy w zbiory reguł. Zbiór reguł jest to zestaw poszczególnych reguł odnoszących…
… wiedzy dziedzinowej. Systemy takie mogą różni użytkownicy ładować różną, użytkowaną przez nich wiedzą, przystosowując do swoich potrzeb.
Wady
Skupienie uwagi na logice pierwszego rzędu i tylko symbolicznym przetwarzaniu wiedzy nie pozwala na rozwiązywanie w sposób istotny wielu problemów praktycznych w robotyce, wizji komputerowej, rozpoznawania mowy itp. Inną trudnością w czasie tworzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz