Edometr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2415
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edometr - strona 1 Edometr - strona 2 Edometr - strona 3

Fragment notatki:


Schemat konstrukcji edometru Odp ływ wody Q Filtr górny Filtr dolny Grunt Obudowa Pier ścień edometru d 2 d Q 4 π σ = 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Napr ężenia normalne [kPa] 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50 20.00 W y s o k o ść  p ró b k i  [m m ] WYNIKI BADA Ń ŚCIŚLIWOŚCI    (KRZYWE  ŚCIŚLIWOŚCI) h2 ∆σ 2 1 1 02 01 01 0 0 h h h M h h h M − ⋅ = = − ⋅ = = σ ∆ ε σ ∆ σ ∆ ε σ ∆ Warto ści parametrów geotechnicznych zależne od rodzaju gruntu wg. PN-81/B-03020 Typ Grunty niespoiste Grunty spoiste gruntu Ż, Po Pr, Ps Pd, P π A B C D ν 0,20 0,25 0,30 0,25 0,29 0,32 0,37 δ 0,90 0,83 0,74 0,83 0,76 0,70 0,565 β 1,00 0,90 0,80 0,90 0,75 0,60 0,80 Ko * 0,25 0,33 0,43 0,33 0,41 0,47 0,59 * Obliczono na podstawie podanych wy żej wartości współczynników Poissona ν - współczynnik odkształcenia bocznego (współczynnik Poissona) ) 1 ( ) 2 1 ( ) 1 ( 0 0 ν ν ν δ − − ⋅ + = = = M E M E M M E E 0 0 = = β    (wska źnik skonsolidowania gruntu) Ko  – współczynnik rozporu bocznego (współczynnik parcia spoczynkowego) ν ν − = 1 o K Grupy konsolidacyjne gruntów spoistych A  – grunty spoiste morenowe skonsolidowane B  – grunty morenowe nieskonsolidowane oraz inne grunty spoiste skonsolidowane C  – inne grunty spoiste nieskonsolidowane D  – i ły, niezależnie od pochodzenia geologicznego Nomogramy do wyznaczania warto ści modułu ściśliwości pierwotnej dla różnych gruntów Document Outline Schemat konstrukcji edometru ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz