E-learning 3 na 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
E-learning 3 na 3 - strona 1 E-learning 3 na 3 - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenia: Źródła prawa administracyjnego
Student powinien:
a) powtórzyć dotychczasowe ćwiczenia i wykłady b) bezwzględnie zapoznać się z piątym rozdziałem wiodącego podręcznika pt. Źródła prawa administracyjnego (przeczytać, zrozumieć i nauczyć się)
Ćwiczenie do rozdziału V.1
Proszę określić, które z przedstawionych aktów prawnych są źródłami prawa powszechnie obowiązującego, które są źródłami prawa wewnętrznego a) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych b) statut powiatu Sokółka
c) uchwała rady miejskiej w Białymstoku o zmianie nazwy ulicy Lenina na ulicę Branickiego d) instrukcja kancelaryjna dla organów gmin e) regulamin studiów UKSW
Ćwiczenie do rozdziału V.2.1
Na podstawie Konstytucji odpowiedz na pytanie: Jakie organy administracji publicznej mogą występować do Trybunału Konstytucyjnego? Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes RM, 50 posłów, 30 senatorów, I Prezes SN, Prezes NSA, Prokurator Generalny, Prezes NIK, RPO
Ćwiczenie do rozdziału V. 2.2
W Internecie odszukaj Europejską Kartę Samorządu Lokalnego oraz Europejską Kartę Samorządu Regionalnego. Przeczytaj je. Czytając przypomnij sobie wiadomości dotyczące samorządu terytorialnego oraz zasady pomocniczości. Sprawdź czy akty te obowiązują w Polsce. Wskaż odpowiednie publikatory. Ćwiczenie do rozdziału V. 2.3 i 2.6
Rada Gminy X przyjęła statut gminy. Oto niektóre z jego postanowień:
Art. 15 § 1 Tworzy się Konwent Sołtysów jako organ gminy X. § 2 Konwent Sołtysów składa się z przedstawicieli sołectw wchodzących w skład gminy. Art. 25 Podstawowym sposobem głosowania w Radzie Gminy X jest głosowanie większością bezwzględną ¾ składu rady.
Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym zakwestionował zgodność z prawem postanowień statutu. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym odpowiedz dlaczego? Organ Konwentu Seniorów nie jest określony prawnie, więc wojewoda zakwestionował jego działanie i niekonstytucyjność.
Ćwiczenie do rozdziału V. 2.2 i 2.5 Proszę na oddzielnej kartce ułożyć dla kolegi/koleżanki (i koniecznie!) przynieść na następne ćwiczenia test jednokrotnego wyboru z rozdziałów Umowa międzynarodowa jako źródło prawa międzynarodowego oraz Zarządzenie i inne akty wewnętrzne organów centralnych. Test powinien mieć nie mniej jak 5 pytań. Do każdego pytania proszę ułożyć 4 odpowiedzi. Zadanie nie musi być wykonane na wydrukowanej kartce jeżeli ktoś nie ma dostępu do drukarki. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz