Dzierżawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzierżawa - strona 1

Fragment notatki:


Co to jest dzierżawa? Zgodnie z art. 693 w drodze dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się do oddania  dzierżawcy grunty do używania i pobierania z nich pożytków na czas określony lub  nieokreślony. Dzierżawca zobowiązuje się do płacenia w terminie umówionego  czynszu. Zarówno wydzierżawiającym jak i dzierżawcą może być osoba fizyczna i  prawna. wymienić obowiązki dzierżawcy. -użytkowanie gruntów zgodnie z ich społeczno gospodarczym przeznaczeniem -dbanie o te grunty(nie pozostawienie odłogiem) stosowanie odpowiednich  zabiegów -dokonywanie bieżących napraw i remontów na własny koszt, większe inwestycje za  zgodą właściciela -płacenie umówionego czynszu w terminie -zakaz poddzierżawiania tych gruntów osobom trzecim bez zgody  wydzierżawiającego -umowa może być na czas określony lub nieokreślony        -umowa w formie pisemnej lub ustnej -czynsz może być płacony w pieniądzach, naturaliach – jednorazowo, 2 raty lub w  części ułamkowej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz