dziennikarstwo

Nasza ocena:

4
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
dziennikarstwo - strona 1

Fragment notatki:

Pytania na licencjat
1. Warunki gwarantujące wysoki poziom wypowiedzi dziennikarskiej.
 Aktualność. Dziennikarze oczekują newsów. Jedynie ciekawe i nowe wydarzenie ma szansę ujrzeć
światło dzienne. To, co chcemy przekazać, musi być ważne nie tylko dla nas, ale również dla dziennikarza i dla czytelnika.
 Neutralność. Informacja prasowa nie może zawierać treści reklamowych lub promocyjnych i powinna przedstawiać czyste fakty, bez wartościowania. Informację należy redagować w trzeciej
osobie (nie stosować formy „my”, „nasz” itp.), w przeciwnym razie będzie sugerowała autopromocję.
 Obrazowość. Informacja musi być napisana językiem barwnym, z przewagą strony czynnej. Ma być
skoncentrowana na faktach.
 Zwięzłość. Nie sztuką jest stworzyć elaborat na temat bliskiego nam wydarzenia. Sztuką jest zawrzeć wszystkie informacje w kilkunastu zdaniach. Język, jakim się posługujemy ma być nieskomplikowany, wystrzegajmy się specjalistycznego żargonu. Informacja powinna zmieścić się najlepiej
na jednej, ewentualnie na dwóch stronach formatu A4. Jeśli artykuł jest kontynuowany na kolejnej
stronie należy to zasygnalizować, pisząc „dalej” lub „więcej”. Dziennikarz nie ma czasu na czytanie
kilkustronicowych opowieści, chce konkretnych informacji. Zwięzły, klarowny i rzeczowy przekaz
ma znacznie większe szanse już na starcie.
 Element bliskości. Informacja powinna traktować o tematach bliskich odbiorcy. Chętne czytamy o
wydarzeniach z regionu, w którym mieszkamy, o sprawach nam znanych i w jakiś sposób z nami
związanych.
 Element „wielkiego świata”. Jeśli wydarzenie wiąże się w jakiś sposób z tzw. VIPami, czy też powszechnie znanymi instytucjami czy firmami, należy napisać o tym na początku. Informacje takie
przyciągają uwagę i są szybko wychwytywane przez odbiorcę.
 Ma zawierać konkrety i liczby. Używajmy przykładów, uszczegóławiajmy. Zamiast napisać, że „zakład zwalnia ludzi”, napiszmy, że „zakład X zwolnił już 50 pracowników, a planowane jest zwolnienie kolejnych 20”.
 Forma. Dobrze sformatowana, przejrzysta i logicznie poukładana informacja jest na pierwszy rzut
oka dowodem na wiarygodność i rzetelność. Podwójna interlinia sprawia, że łatwiej przebrnąć
przez tekst. Zadbajmy więc o to, aby dziennikarz pozytywnie ocenił naszą firmę już w ciągu kilku
pierwszych sekund kontaktu z tekstem.
2. Najczęściej spotykane błędy w tekstach dziennikarskich.
 Związane z tematem. Informacja nie zawiera newsa, elementu zaskakującego czy przyciągającego uwagę.
 Związane z językiem. Informacja jest pisana w sposób niezrozumiały, jest nasycona fachowymi
terminami, zawiera błędy ortograficzne.
 Związane z formą. Tekst jest napisany chaotycznie, brakuje w nim standardowych elementów
wymaganych przy konstrukcji informacji prasowej, wygląda nieestetycznie.
 Związane z czasem. Informacja została wysłana po zamknięciu numeru lub jest już nieaktualna.
 Związane z adresatem. Informację wysłano do dziennikarza, który nie zajmuje się daną tematyką.
3. W jakich przypadkach może

(…)

… rejestruje sąd wojewódzki, właściwy miejscowo dla siedziby wydawcy.
 Wniosek zawiera:
 Tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji
 Dane osobowe redaktora naczelnego
 Określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres
 Częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma
Wyjaśnij termin „ portal horyzontalny” i nazwy największych polskich portali internetowych o tym profilu…
….
 Związane z adresatem. Informację wysłano do dziennikarza, który nie zajmuje się daną tematyką.
3. W jakich przypadkach może nastąpić odmowa przedłużenia koncesji zgodnie z art.38 ust.1 lub 2 ustawy o radiofonii i telewizji.
 Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej
objętej koncesją;
 Nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji;

4.
5.
6…
… okolicznościach wolno fotografować osoby publiczne bez pytania o zgodę.
18. Jaki powinien by dziennikarz śledczy? Wymień przynajmniej pięć cech.
1. Dociekliwość
3. Cierpliwość
2. Ciekawość
4. Upór
5. Dokładność
9. Odpowiedzialność za słowo
6. Obiektywizm
10.Wysoki poziom wiedzy
7. Bezkompromisowość
11.Doskonały warsztat pisarski
8. Dystans,
19. Wymień przynajmniej jednego ze znanych polskich dziennikarzy…
… nie może przekroczyć 49 %,
c) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe
miejsce zamieszkania w Polsce.
3. Koncesja może być również udzielona:
1) osobie zagranicznej lub
2) spółce zależnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej
,których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego - bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 2.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Przewodniczący Krajowej Rady podejmuje decyzję w sprawie
koncesji na podstawie uchwały Krajowej Rady. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz