Dziedziczenie nieruchomości

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dziedziczenie nieruchomości - strona 1 Dziedziczenie nieruchomości - strona 2

Fragment notatki:

Dziedziczenie nieruchomości
Dziedziczenie ( spadkobranie)
- prawo do nieruchomości przenoszone są z jednej osoby ( spadkodawcy) na drugą ( spadkobiorę)
- przechodzą nie tylko praw majątkowe spadkodawcy, ale także obowiązki i ograniczenia
Data otwarcia spadku- data, z którą następuje przeniesienie własności , z chciwą śmierci spadkodawcy, nie wystarczy do udowodnienia, ze to my jesteśmy jego nowymi właścicielami, przydaje się do potwierdzenia testament, albo postanowienie sądu lub akt notarialny
data aktu notarialnego lub postanowienia sądowego- dokumenty poświadczające nasza własność, podstawa do wpisu do Księgi wieczystej.
Przedmiot spadku:
- prawo własności nieruchomości
- prawo użytkowania wieczystego i związane z nim prawo własności nakładów?
- udziały we współwłasnościach
- udziały we współużytkowaniu wieczystym
- ograniczone prawa rzeczowe : spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteka, służebność gruntowa
Spadkobierca:
- każda osoba fizyczna prawna , gmina i Skarb Państwa
- spadkobiercą nie może być osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otworzenia spadku, ani osoba prawna, która nie istnieje w chwili otwarcia spadku
Wyjątki:
- dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku ( musi się urodzić żywe)
- fundacja ustanowiona w testamencie , jeżeli zostanie zarejestrowana w okresie 2 lat
Uprawnienia spadkobiorcy:
- może przyjąć spadek wprost- bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, spadkobiorca odpowiada za długi również ze swojego majątku
- może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza - z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wysokości spadku, spadkobiorca odpowiada za długi tylko do wysokości wartości spadku- oświadczenie w terminie 6 miesięcy
- może odrzucić spadek- oświadczenie w terminie 6 miesięcy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz