Działalność kredytowa banku - Podstawy prawne działalności kredytowej i etyka kredytowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność kredytowa banku - Podstawy prawne działalności kredytowej i etyka kredytowania  - strona 1 Działalność kredytowa banku - Podstawy prawne działalności kredytowej i etyka kredytowania  - strona 2 Działalność kredytowa banku - Podstawy prawne działalności kredytowej i etyka kredytowania  - strona 3

Fragment notatki:

DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU
Działalność kredytowa a działalność banku. Historia kredytu Podstawy prawne działalności banków Rynek kredytowy w Polsce Zróżnicowanie działalności bankowej Ryzyko kredytowe i formy jego ograniczania ryzyko płynności ryzyk o stopy procentowej ryzyko walutowe ryzyko kredytowe Podstawy prawne działalności kredytowej i etyka kredytowania regulacje Prawa Bankowego, normy koncentracji kredytowej, współczynnik wypłacalności , ograniczenia w zakresie inwestycji kapitałowych, określenie zdolności kredytowej rezerwy celowe kodeks dobrej praktyki bankowej tajemnica bankowa zakres obowiązków inspektora kredytowego Produkty parakredytowe i rodzaje kredytów, - kredyty szczególne (dla rolników, na restrukturyzację, mieszkan iowe). sprawozdania kredytowe ewidencja kredytów analizy kredytowe 5. Procedura kredytowania i rozpatrywania wniosku kredytowego a współpraca klienta z bankiem. instrukcje kredytowe regulaminy kredytowania procedura udzielania kredytu cykl kredytowy oc ena wniosku kredytowego kompetencje kredytowe decyzje kredytowe Analiza ekonomiczno-finansowa, podmioty kredytowane a dostępność informacji, r y zyko kredytowe, metody naliczania odsetek, analiza rentowności klienta opinia kredytowa. Ocena zdolności kredy towej podmiotu gospodarczego - podstawowe wskaźniki i analizy model Altmana Ocena wniosku o kredyt inwestycyjny. analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych Ocena zdolności kredytowej osoby fizycznej. baza informacyjna o klientach scoring Ustanow ienie zabezpieczenia kredytowego. zabezpieczenia osobiste zabezpieczenia rzeczowe Przyczyny złych kredytów, windykacja kredytów, kontrola wewnętrzna i zewnętrzna kredytów, restrukturyzacja kredytów, ugody bankowe, Controling kredytów 12. Repetytorium. Zaliczenie

(…)

… w zamian za obietnicę późniejszej spłaty,
- udostępniają pierwotnym biorcom środki pieniężne w zamian za późniejszą spłatę.
Na przykład w systemie niemieckim pośrednikami finansowymi są instytucje kredytowe:
banki uniwersalne,
banki hipoteczne, banki spółdzielcze, banki kredytu ratalnego, banki inwestycyjne, kasy budowlano-oszczędnościowe, przedsiębiorstwa factoringowe, spółki leasingowe, spółki lokacyjne…
… Bankowemu. Nadzór bankowy sprawuje Komisja Nadzoru Bankowego. Ustalone są normy koncentracji kredytowej (art. 71).
Suma udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych , nabytych obligacji , innych niż akcje, wierzytelności z tytułu gwarancji bankowych poręczeń i akredytyw oraz innych wierzytelności banku w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie ponoszących wspólne…
….
HISTORIA PIENIĄDZA I KREDYTU
Historia kredytu powiązana jest z historią pieniądza, gdyż najefektywniejszy sposób udzielania kredytu występuje w gospodarce pieniężnej. Kredyt jest zjawiskiem starszym niż pieniądz i gospodarka pieniężna. Historia przypisuje wynalazek pieniądza Sumerom, tj. 3100 lat pne. Sumerowie wybierali metale szlachetne do określenia wartości pieniądza. Istniał również pieniądz towarowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz