Działalność kredytowa banków - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność kredytowa banków - wykład - strona 1

Fragment notatki:

8. Działalność kredytowa banków 8.1 Pojęcie i klasyfikacja kredytów
Kredyt jest to zawierzenie przez bank iż kredytobiorca zwróci zaciągnięte zobowiązanie w ustalonym terminie. Klasyfikacja kredytów:
1. ze względu na termin
• krótkoterminowe - na okres do 1 roku,
• średnioterminowe - zaciągane na okres powyżej jednego roku do 4 lub 5 lat,
• długoterminowe - powyżej 5 lat (inwestycyjny, hipoteczny),
2. z punktu widzenia rodzajów środków stawianych do dyspozycji klienta
• gotówkowe - pożyczkowe,
• kredyt - postawienie przez bank do dyspozycji klienta własnej wiarygodności kredytowej
3. z punktu widzenia sposobu postawienia środków do dyspozycji klienta
• pożyczka,
• kredyt w rachunku bieżącym,
kredyt dyskontowy - bank zobowiązuje się wykupić weksle w określonej granicy środków, 4. z punktu widzenia zabezpieczenia • kredyt in blanco - nie zabezpieczony,
• kredyt zabezpieczony - poręczony przez osobę trzecią,
5. z punktu widzenia kredytobiorcy
• kredyt dla przedsiębiorstw,
• kredyt dla osób fizycznych,
6. z punktu widzenia realizacji
• standardowe - udzielane wszystkim klientom na takich samych warunkach,
• indywidualne,
Udzielanie kredytu wiąże się ze złożeniem wniosku kredytowego.
8.2. Kredyt a pożyczka
Kredyt i pożyczka różnią się między sobą następującymi cechami:
• w przypadku pożyczki klient dostaje środki pieniężne na własność i może nimi dysponować według własnej woli, natomiast kredyt bank pozwala wykorzystać tylko na określone w umowie kredytowej cele,
• pożyczka może być nie oprocentowana, natomiast kredyt jest zawsze oprocentowany,
• umowa kredytowa musi być sporządzana na piśmie pod rygorem nieważności, pożyczka tylko w przypadku kwoty powyżej 500,-.
8.3. Procedura ubiegania się o kredyt
Rozpatrując możliwość uzyskanie kredytu przedsiębiorstwo powinno wziąć pod uwagę, iż podstawowym warunkiem jest posiadanie zdolności kredytowej oznaczającej zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową. Ocena ta jest głównym czynnikiem decydującym o podpisaniu umowy kredytowej. Poza tym bank, przed pozytywnym zaopiniowaniem wniosku kredytowego określa m.in. stopień uczciwości, wiarygodność przedsiębiorstwa, poziom zarządzania jednostką, ocenia proponowane zabezpieczenie kredytu, a także sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych z tej samej branży.
Występując o kredyt przedsiębiorstwo zobligowane jest do określanie celu na jaki zamierza przeznaczyć uzyskane środki.

(…)


struktura danych - bada się sumy bilansowe, porównuje się z innymi firmami lub porównuje w czasie,
• analiza zmian poszczególnych pozycji - bada się wielkość poszczególnych elementów, jak się zmieniają, jakie są zyski, majątek przedsiębiorstwa,
• analiza przepływów pieniężnych - zdolność regulowania należności kredytowych z punktu widzenia przepływu środków pieniężnych, 4. metoda punktowa - połączenie…
… musi mieć szereg informacji. Większość kredytów jest udzielana podmiotom gospodarczym. Podstawy do badania zdolności kredytowej.
1. dla przedsiębiorstw
• sprawozdanie roczne,
• informacje zewnętrzne,
• wyciągi z rejestru handlowego i ksiąg hipotecznych, • umowa spółki,
wizja lokalna przedsiębiorstwa,
2. dla osób fizycznych
• zaświadczenie o dochodach i majątku,
• informacja na temat stanu kont bankowych…
…. pożyczkowe,
2. kredytowe,
Umowa pożyczkowa jest regulowana przez Kodeks Cywilny. Umowa ta dotyczy przekazania przez pożyczkodawcę pewnych środków pieniężnych na własność. Umowa taka powinna zawierać: • oznaczenie stron,
• kwotę pożyczki,
• inne warunki związane z jej udzieleniem,
• podpisy.
Umowa kredytowa jest umową nienazwaną. Musi być zawarta na piśmie pod rygorem jej nieważności. Pewne elementy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz