Dyskono i weksle

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyskono i weksle - strona 1 Dyskono i weksle - strona 2 Dyskono i weksle - strona 3

Fragment notatki:

Dyskonto i weksleDyskontowaniem nazywamy potrącenie z góry odsetek od zaciągniętego kredytu lub potrącenie odsetek od weksli (i innych papierów wartościowych oznaczających zobowiązanie) sprzedawanych przed terminem płatności (wykupu).Dyskonto matematyczne (rzeczywiste, dokładne) jest równe odsetkom wytworzonym przez dany kapitał w rozważanym przedziale czasu. Wyznaczane jest od aktualnej wartości kapitału wg. obowiązującej stopy procentowej (kredytowej) i obowiązującego modelu kapitalizacji: D = K − K . M n 0 Zatem (i) dyskonto proste: D = K 1 ( + nr ) − K = K nr , gdzie n jest czasem mierzonym okresami M 0 0 0 stopy r (ii) dyskonto złoŜone: D = K 1 ( + r ) n K K r w modelu kapitalizacji złoŜonej M − = [ 1 ( + ) n − ] 1 0 0 0 z dołu (zgodnej) oraz D = K [ 1 ( − r )− n w modelu kapitalizacji złoŜonej z góry (zgodnej) M − ] 1 0 (iii) dyskonto ciągłe: D = K ( rn e M − ) 1 0 Dyskontowanie matematyczne (pomniejszenie wartości o dyskonto matematyczne) i oprocentowanie, przy tej samej stopie procentowej są działaniami wzajemnie odwrotnymi.1. Bank udziela kredytu pobierając zapłatę z góry w postaci dyskonta matematycznego według rocznej stopy procentowej 15%. Jaką kwotę otrzyma kredytobiorca, jeŜeli zaciągnął kredyt 100 000 zł na 9 miesięcy przy kapitalizacji: a) prostej, b) kwartalnej złożonej z dołu, c) miesięcznej złoŜonej z góry. Dyskonto handlowe (bankowe, przybliżone) jest opłatą za pożyczkę obliczoną na podstawie kwoty, którą dłużnik zwróci po ustalonym czasie i zapłaconą w chwili otrzymania pożyczki. O ile zatem wartość odsetek zależy od kwoty otrzymanej (poŜyczonej) i dłużnik płaci je z dołu wraz ze zwrotem poŜyczki, o tyle dyskonto handlowe zależy od wielkości kwoty oddawanej i trzeba je zapłacić z góry (tym samym obniża ono kwotę otrzymaną przez dłużnika „do ręki") Dyskonto handlowe (proste ) obliczane jest od kwoty, którą dłużnik zwróci po ustalonym czasie, D = K ⋅ d ⋅ n ( n jest czasem mierzonym okresami stopy dyskontowej d ), jest proporcjonalne do tego H n czasu i jest odejmowane od tej kwoty w chwili udzielenia pożyczki, K . Stąd w modelu 0 = K − D n H kapitalizacji prostej K = K 1 ( − d ⋅(…)…%? O ile wyższa byłaby ta kwota,gdyby stopa dyskontowa była niższa o 1 punkt procentowy? (odp 9800 zł; 26,67 zł)14. 10 lutego 2004 roku firma „ABC" zdyskontowała w banku X weksel o terminie wykupu 1 czerwca2004 roku, otrzymując kwotę 28135,76 [zł]. Gdyby termin wykupu weksla był późniejszy o 30 dni, takwota byłaby mniejsza o 204,71 [zł]. Obliczyć stopę d, przy której zdyskontowano weksel. Jaka byławartość… ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz