Dyrekcja Biletów Skarbowych z 1794 roku- opracowanie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyrekcja Biletów Skarbowych z 1794 roku- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Dyrekcja Biletów Skarbowych z 1794 roku
Schyłek epoki przedrozbiorowej przyniósł pierwsze pol­skie doświadczenia w zakresie emisji pieniądza papierowego. Dyrekcja Biletów Skarbowych z czasów powstania kościuszkowskiego w 1794 roku była najstarszą polską instytucją emisyjną. W Polsce obserwowane były uważ­nie doświadczenia monetarne rewolucji francuskiej. Wyjątkowe wydatki związane z potrzebami powstania kościuszkowskiego nie dawały się pokryć przy użyciu tra­dycyjnych metod. Nie bez znaczenia były również osobis­te doświadczenia Tadeusza Kościuszki z czasów amerykańskiej wojny o niepodległość. Naczelnik mógł tam obserwować praktyczne funkcjonowanie pieniądza papiero­wego jako instrumentu rewolucji.
Uniwersał Kościuszki z 10 maja 1794 roku, powołujący do życia Radę Najwyższą Narodową (RNN), wśród kom­petencji jej Wydziału Skarbowego, na czele którego stanął Hugo Kołataj, wymieniał „dozór administracji papierów narodowych". 8 czerwca 1794 roku RNN podjęła uchwałę o biletach skarbowych. Bilety miłaty mieć przymusowy kurs związany z walutą kruszcową. Nie były oprocentowa­ne. Zabezpieczenie stanowiły dobra narodowe. Nie wolno było odmawiać ich przyjęcia - odmawiającemu groziła za to grzywna. Za pierwszym razem konfiskowano 10 pro­cent, za drugim - 20 procent, za trzecim -100 procent spo­rnej kwoty. Równocześnie jednak zobowiązania wobec skarbu państwa można było regulować biletami zaledwie w 50 procent, resztę należało wpłacać w pieniądzu kruszco­wym. Okazało się to błędem. który bardzo zaważył na nie­ufności. z jaką społeczeństwo odniosło się do biletów. De­cyzja ta, podyktowana doraźnymi potrzebami skarbu, od­bierała bowiem biletom podstawowy atrybut prawnych środków płatniczych - nieograniczoną moc zwalniania ze zobowiązań. 1 1 W. Morawski: Historia Bankowości w Polsce; Gazeta Bankowa 18.04.2000r.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz