Dynamika budowli-opracowane zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika budowli-opracowane zagadnienia - strona 1 Dynamika budowli-opracowane zagadnienia - strona 2 Dynamika budowli-opracowane zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

1. Konstrukcje obciążone dynamicznie:
 konstrukcje duże, wiotkie, lekkie;
 mosty wiszące i podwieszane;
 kładki dla pieszych;
 maszty;
 wieże;
 kominy;
 wysokie budynki;
 kolejki linowe;
 niektóre konstrukcje wsporcze pod maszyny;
 platformy wiertnicze;
 budowle wodne.
Obciążenia dynamiczne działające na konstrukcje:
 porywy (turbulencje) wiatru;
 obciążenia ruchome spowodowane przejazdem pojazdów drogowych, kolejowych, pieszych,
ruchem podwieszonych gondoli pasażerskich;
 oddziaływania maszyn (młoty, kruszarki, młyny, silniki, turbogeneratory, maszyny tkackie,
pralki);
 obciążenia spowodowane falowaniem wody (w obiektach hydrotechnicznych).
2. Schemat dynamiczny - jest to schemat statyczny uzupełniony o dodatkowe informacje
istotne z punktu widzenia dynamiki, takie jak:
 opis wielkości i rozkład masy;
 opis charakteru i rozkładu oporów ruchu (tłumienia);
 opis zewnętrznych sił czynnych jako funkcji miejsca i czasu (opis obciążenia
dynamicznego).
3. Liczba dynamicznych stopni swobody „d” – jest to liczba niezależnych współrzędnych
uogólnionych, koniecznych do określenia w danej chwili położenia wszystkich punktów
masowych układu.
Dynamicznym stopniom swobody odpowiadają przemieszczenia, które nazywamy
współrzędnymi uogólnionymi Lagrange’a.
Liczbę d oblicza się po myślowym usunięciu nieważkich więzi odkształcalnych, jako sumę
współrzędnych uogólnionych swobodnych elementów masowych (lokalnych stopni
swobody), od której odejmuje się liczbę warunków nałożonych przez więzi nieodkształcalne.
4. Dyskretny układ dynamiczny – układ dynamiczny z dyskretnym rozkładem masy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz