Dwie zmienne szac par- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dwie zmienne szac par- opracowanie - strona 1 Dwie zmienne szac par- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zadanie
Przyjęto, e wielkość pogłowia trzody chlewnej (10 tys. sztuk) w roku t zale y liniowo od
wielkości zbiorów pszen yta w roku poprzednim (10 tys. ton) oraz od wielkości zbioru
ziemniaków w roku poprzednim (10 tys. ton). W pewnym województwie wartości tych
zmiennych w latach 1999 – 2007 były następujące:
Lata (t)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Trzoda w roku t
40
39
41
41
41
42
42
38
40
Zbiory pszen yta w t-1
11
11
12
12
13
15
13
8
10
Zbiory ziemniaków w t-1 73
71
77
78
77
89
85
51
72
Klasyczną mnk wyznaczyć parametry modelu ekonometrycznego:
y = b1 X1 + b2 X2 + b0
x1
 40
39
 
 41
 
 41
y =  41 ,
 
42
42
 
 38
 40
 
11
11

12

12
X = 13

15
13

8
10

1257
8013
x2
1
73 1
71 1

77 1

78 1
77 1

89 1
85 1

51 1
72 1

y
x1
x2
1
y
14 736
4 266
27 327
364
x1
4 266
1 257
8 013
105
x2
27 327
8 013
51 243
673
1
364
105
673
9
105
8013 51243 673
X ' X = 105
1257
673
8013
9 = 579 712 059 +566 238 645 + 566 238 645 - 564 954 075 105
8013 51243 675
-569 331 753 - 577 873 521 = 30 000
( X ' X ) −1
 51243
+
 673
1  8013
=
−
30000  673
 8013
+ 51243

673
9
105
9
105
673

+

8013 673
105
9
1257 105
105
9
1257 105
8013 673
8013 51243 

105
673 
1257 8013 


105 673 
1257 8013 
+
8013 51243 

+
 +8258 −1452 +12234   4266 
 3000   0,1 
1 
 27327 = 1  3000  =  0,1 
b=(X’X) X’y =
−1452 +288
−4596  
 30000 
 

30000 
+12234 −4596 +204282  364 
 954000  31,8




 

-1
y = 0,1X1 + 0,1X2 + 31,8
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz