Drgania ukladu liniowego o dwóch stopniach swobody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drgania ukladu liniowego o dwóch stopniach swobody - strona 1

Fragment notatki:

LABORATORIUMZ TEORII DRGAN I DYNAMIKI MASZYNCWICZEiVIE NR 5
I Temat: Dr-gania ukladu liniowego 0 dwoch stopniach swobody.
I
I eel cwiczenia: Poznanie zachowania sit?ukladu mechanicznego, bt?dqcego cZt?sciqnp. ukladu nap€dowegooraz interpretacja parametr6wruchutakiego ukladu.1. 1VlodelukJadu.
Na
schemacie
przedstawiony
jest
llklad
vvykonujqcy drgania
skr~tne.
Dwa
waly
o sZL•I
• ·,moSciach
na skrec
..
a
.... n
l
ie ocirowicc:nio
Iei
i K)_ D
J:
oiac
'-
zone sa•.• przekladnia "-....zeb
...
ata.
Kola z~bate majCl odpowiednio srednice d] i d2 oraz momenty bezwladnosciJ1 i J2•
Do tarczy 0 momencie bezwladnosciJ1 przylozony jest zewn~trzny moment skr~caj'tcy]vf(t) .
-----.-
--
\~3_ t -d~r="J3
rLLLI- --- 1(2---
---V'----- 1- - - : - - -~ - - - - - - - - - - - -M(t)
1
-."!......
2
......•.....
;\
/\_;,_.
: __"' __: _;,_-J.d,
-~~-
~
_!2. Wiadomosci teoretyczne.2.1.Wyprowadzenierownaii drgaii ukladu z rownaii Lagrange'a II-egorodzaju.
Energia kinetyczna uldadu:E1J'21J.21J.2
="2 I£PI +"2 2 £P2 +"2 3£P3
Energia potencjalna uldadu:rr _ 1
(
)2
1
2
-"2
LJK1£PI -£P2
+ "2K2 £P3
Zaleznosci kinematyczne:. d). do
1 bd)d3
2:
-:f
2:£P2
= £P3
U£P2
= £P3 "2 ' ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz