Dr Tomasz Maślanka

note /search

Controlling - test z rozwiązaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 9534
Wyświetleń: 20398

...• Wśród argumentów przemawiających za potraktowaniem wyniku finansowego jako głównego finansowego celu funkcjonowania przedsiębiorstwa można wymienić: a. memoriałowe ujęcie przychodów i kosztów; b. możliwość porównań z innymi jednostkami gospodarczymi; c. możliwość manipulacji; d. współ...

Finanse - Finansowanie przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2506

Finansowanie przedsiębiorstw Zasilanie zewnętrzne i wewnętrzne Kapitał potrzebny do finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przed­siębiorstwa pochodzi z różnych źródeł i dopływa w różnej formie. Wyróżniamy źródła zewnętrzne i wewnętrzne lub inaczej finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne. F...

Finanse przedsiebiorstw - Kontrakty futures

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES I. Wprowadzenie 1.1 Ogólna charakterystyka pojęcia Instrumenty pochodne zwane także derywatami są, jak sama nazwa wskazuje, instrumentami, których wartość pochodzi od wartości instrumentów podstawowych. W momencie zmiany wartości instrumentu podstawowego, np. indeksu, ...

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw Co to jest leasing ? Aby rozpocząć nowy rodzaj działalności lub powiększyć zakres dotychczasowej, firma musi przede wszystkim uzyskać fundusze na inwestycje. Decyzje inwestycyjne są niezwykle ważne dla każdej firmy, ponieważ wiążą się zwykle z wyda...

Finanse przedsiębiorstw - faktoring

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1330

F A C T O R I N G Wraz ze zmianą ustroju gospodarczego w Polsce oraz bardzo dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw, na rynku pojawiły się nowe instrumenty finansowe zapewniające im pozyskiwanie środków na finansowanie działalności. Obecnie firmy oprócz klasycznego kredytu bankowego mogą wykorzystyw...

Finanse przedsiębiorstw - Kontrakty Forward

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1127

Kontrakty Forward Spis treści: Pojęcie kontraktów forward Struktura kontraktów forward Rodzaje kontraktów forward Wyznaczanie cen Ryzyko związane z kontraktami forward Rozliczanie kontraktów forward Mechanizm walutowego kontr aktu forward Mechanizm FRA (Forward Rate Agrement) Zalety i wady kontra...

Leasing - istota i rodzaje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2324

Leasing - istota i rodzaje Istota leasingu Leasing jest to forma dzierżawy środków trwałych i nieruchomości udostępniająca użytkowanie dóbr w czasie opłacania rat dzierżawy, dająca prawo zakupu tych dóbr po upływie ustalonego terminu. Leasing polega na przekazaniu przez właściciela pewnego dobra...

Opłacalność umowy leasingowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 896

Opłacalność leasingu Rozwój każdej firmy uzależniony jest przede wszystkim od posiadanego kapitału, który umożliwi zakup niezbędnych maszyn, środków transportu, wyposażenia czy nawet nieruchomości. Jednak na zakup tego wszystkiego potrzeba znacznych zasobów finansowych. na które niestety nie każd...

Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1155

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw Wstęp Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego przedsięwzięcia gospodarczego i niemożliwe jest jego całkowite wyeliminowanie. Kluczowym problemem dla przedsiębiorcy jest zatem określenie źródeł powstawania tego ryzyka, jego wielkości oraz wpływu, jakie moż...