Dr Renata Winkler

note /search

ANKIETA-STRATEGIE NEGOCJACJI

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2044

Ankieta dotycząca strategii negocjacji (rozwiązywania konfliktów) Ankieta służy do identyfikacji preferowanego sposobu rozwiązywania konfliktów. Z każdej pary  stwierdzeń wybierz (poprzez zakreślenie litery "a" lub "b") to, które w porównaniu z drugim lepiej  opisuje Twoje zac...

test- komunikatywność

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2982

TEST NA KOMUNIKATYWNOŚĆ ANALIZUJE OGÓLNĄ ZDOLNOŚĆ  37  Częste i głośne powtarzanie swojego stanowiska jest na ogół  P  N  72  Poprawna ortografia jest waŜna dla komunikacji pisemnej  P  N    POROZUMIEWANIA SIĘ MENEDśERÓW .  najskuteczniejszym...