Dr Piotr Fiedorczyk - strona 16

Prawo wekslowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 392

Prawo wekslowe z 1775 - ustanowione w nawiązaniu do wcześniejszych norma partykularnych obowiązujących w niektórych miastach - miało charakter ogólnokrajowy - weksle miały służyć zabezpieczenie kredytowe i stanowić zobowiązanie do umów o ...

Statut organiczny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

. Statut organiczny z 1832 roku - ogłoszony przez cara Mikołaja I jako legalna zmiana konstytucji - inkorporował królestwo Polskie do Cesarstwa Rosyjskiego jako prowincję - nie urzeczywistniono w nim instytucji zgromadzenia stanów prowincjonalnych, nie utrzymano

środki zabezpieczające w kodeksie karnym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 259

. Środki zabezpieczające w kodeksie karnym z 1932 Stosowanie środków zabezpieczających polegało na izolacji notorycznych przestępców od społeczeństwa w specjalnych zakładach, już po odbyciu kary zasadniczej. Stosowano ich dwa rodzaje...

Źródła prawa karnego materialnego II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 378

Źródła prawa karnego materialnego II RP - na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego kodeks karny rosyjski z 1903 - na ziemiach byłego zaboru austriackiego ustawa karna austriacka z 1852 - na ziemiach byłego zaboru pruskiego kodeks karny...

Źródła procedury karnej w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 336

. Źródła procedury karnej w II RP - ziemie byłego zaboru Rosyjskiego : rosyjska ustawa o procedurze karnej z 1864 - ziemie b. zaboru pruskiego : niemiecki Kodeks postępowania karnego z 1877 - ziemie b zaboru austriackiego: au...

Czas pracy w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

. Czas pracy w prawie II RP. Godziny nadliczbowe - osmiogodziny czas pracy i 46 godzinny tydzień określone zostały ustaowo w dekrecie z 23.11.1918, utrzymała go w mocy ustawa o pracy w przemysle i handlu - ustawa o pracy w przemysle i handlu przewidywała pracę w godzinach nadliczbowych nadliczbowy...

Instytucja senatorów rezydentów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1050

Instytucja senatorów rezydentów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej - instytucja powołana w art. Henrykowskich w 1573, w praktyce zaczęli funkcjonować od 1607 rokosz sandomierski spowodował ograniczenie władzy królewskiej - powoływani b...

Kodeks cywilny niemiecki - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 609

. Kodeks cywilny niemiecki (BGB) na ziemiach polskich - obowiązywał na terenie zaboru pruskiego aż do 1946 - tolerował liczne odrębności prowincjonalne - uchwalony w 1896 wszedł w życie 01.01.1900 - pełna własność prywatna -swoboda umów ...

Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem gospodarczym -...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 364

. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem gospodarczym - powołana dekretem z 16.11.1945, istniała do końca 1954 - w zasadzie była pozasądowym organem orzekającym - tryb postępowania przed nią pozostał nieuregulowany - procedura była jednoinstancyjna, w praktyce przeważały w niej ...

Postanowienia prawa o miastach z 1791 - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 630

Postanowienia prawa o miastach z 1791 -przyznanie posesjonatom miejskim przywilejów wyłączonych do tej pory tylko szlachcie: nietykalność bez wyroku sądowego, prawo nabywania dóbr ziemskich, piastowanie niższych urzędów administracyjnych ...