Dr Piotr Fiedorczyk - strona 17

Postępowanie w II RP - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Piotr Fiedorczyk
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 357

Postępowanie doraźne w drugiej RP - było szczególnym trybem postępowania, prowadzono je w trybie uproszczonym, przyspieszonym, jednoinstancyjnym, połączonym z natychmiastową wykonalnością i możliwością orzekania kar wyższych, niż regulowała ustawa. Stosowano je głównie dla zwalczania przestępstw po...