Dr Olaf Maron

Prawo urzędowe - wykład.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • dr Olaf Maron
  • Język prawniczy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

Formuła Radbrucha.   Głosi ona, że jeśli   norma prawna   w drastyczny sposób łamie podstawowe   normy moralne , to nie obowiązuje ( łac.   lex iniustissima non est lex ). Taka norma nie dostępuje godności bycia prawem, może być odrzucona i tym samym obywatele nie mają obowiązku jej   przestrzegani...

Fakty prawne - definicje

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • dr Olaf Maron
  • Prawo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

Fakty prawne. (Zdarzenia i działania prawne czynności zmierzające do wywołania skutków prawnych i inne czyny). Fakt prawny   - ogół okoliczności określonych   przepisami prawa , które wywołują   skutki prawne , czyli powodują powstanie, zmianę lub wygaśnięcie   stosunku prawnego . O takich faktach ...