Dr Marzena Pniewski

Istota i zakres strategii marketingowych

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marzena Pniewski
  • Strategie marketingowe na rynku turystycznym
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1505

STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKU TURYSTYCZNYM Literatura Strategie marketingowe , pod red. W. Wrzoska, PWE, Warszawa 2004. M. Lisiński, Metody planowania strategicznego , PWE, Warszawa 2004. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa , PWE, Warszawa 2003. Z. Drążek, B....

Turystyka,turysta, ruch, rynek turystyczny- prezentacja

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marzena Pniewski
  • Strategie marketingowe na rynku turystycznym
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Notaka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Pojęcie turystyki - W literaturze spotyka się różne definicje tego pojęcia. Wynika to ze zmian, które dokonują się w obrębie samej turystyki, jak też są wyrazem wzrostu jej znaczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Pierwsze definicje (XVIII/XIX ...

Terminologia turystyczna - pojęcia

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marzena Pniewski
  • Strategie marketingowe na rynku turystycznym
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3164

TERMINOLOGIA TURYSTYCZNA Pojęcie turystyki W literaturze spotyka się różne definicje tego pojęcia Wynika to ze zmian, które dokonują się w obrębie samej turystyki, jak też są wyrazem wzrostu jej znaczenia w życiu społecznym i gospodarczym Pojęcie turystyki - w literaturze Turystyka - ogół stosun...