Dr Marianna Knap - strona 2

Rynek, popyt i podaż - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rynek to ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych miedzy sprzedawcami a nabywcami Definicja węższa: rynek to jakiekolwiek miejsce- fizyczne i nie fizyczne- gdzie dokonuje się sprzedaży i zakupu towarów....

Przedsiębiorstwo jako podmiot w gospodarce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Cechy szczególne spółki jawnej: brak osobowości prawnej, podleganie pod opodatkowanie według stawek podatku, dochodowego od osób fizycznych, nieograniczona odpowiedzialność za wyniki ekonomiczne firmy, decyzje firmy na zasadzie jednomyślności wła...

Rola państwa - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Jaki poziom dystrybucji? Rozwarstwienie dochodowe, Efektywność a sprawiedliwość, Kapitalizm bez kapitalistów, Dylematy podatkowe, Optymalny poziom zasiłków i pomocy społecznej. Zasady dobrego państwa- Zasada

Wprowadzenie do ekonomii - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ekonomia jest nauką o gospodarowaniu, a więc o najstarszej i ciągle najważniejszej dziedzinie aktywności człowieka; Ekonomia pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie współczesnych społeczeństw, spełnia więc bardzo ważną rolę poznawczą. Jedna z czoł...

Rynek kapitału i znaczenie kapitału w funkcjonowaniu współczesnej gosp...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rynek kapitałowy jest miejscem transakcji instrumentów finansowych o okresie wykupu nie niższym niż rok. Rynek ten służy do mobilizacji i gromadzenia wolnych funduszy, które mogą być wykorzystane na cele rozwojowe i modernizacyjne przedsiębiorstw....

Rynek światowy i globalny system gospodarczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Globalizacja jest procesem rozszerzania i intensyfikacji więzi produkcyjnych, handlowych, finansowych i informacyjnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi w skali światowej. W trakcie tego procesu następuje nie tylko zagęszczenie sieci kontaktów, re...

Podstawy analizy makroekonomicznej – główne kontrowersje i kierunki...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Makroekonomia jest częścią nauk ekonomicznych, która wyjaśnia zmiany zachodzące w gospodarce, jako całości, a przede wszystkim stara się wyjaśnić przyczyny i mechanizmy wzrostu i rozwoju gospodarczego, wahań koniunktury gospodarczej, inflacji i be...

Polityka fiskalna państwa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Plan dochodów i wydatków państwa, zatwierdzony ustawą budżetową; Deficyt budżetowy: nadwyżka wydatków państwa ponad przychody do budżetu, która musi być sfinansowana poprzez zaciągnięcie długu publicznego. G. Jeze: Są wydatki, trzeba je pokryć S...

Wzrost i rozwój gospodarczy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wzrost gospodarczy: Proces powiększania efektów gospodarowania, wyrażający się przede wszystkim w zwiększaniu Produktu Krajowego Brutto Produkt Krajowy Brutto – wartość nowo wytworzonych dóbr i usług w danej gospodarce narodowej w ciągu roku Rozw...