Dr Marianna Knap - strona 3

Transformacja systemowa polskiej gospodarki - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wyhamowanie inflacji i jej skuteczna kontrola krótki okres tzw. recesji transformacyjnej, stosunkowo szybkie tempo wzrostu PKB od 1992 r. do chwili obecnej, mocna pozycja polskiej złotówki, napływ kapitału zagranicznego, znaczna redukcja zadłużen...

Elastyczność popytu i podaży - Obliczenie wpływu zmiany ceny na całkow...

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1540

0 ED P = 0 ED P = ∞ = D P E 1 ED P  ∞ = D P E III. ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY Elastyczność popytu  – szczególna charakterystyka popytu, która pokazuje zależność zmian wielkości  popytu od zmian różnych czynników wpływających na popyt. Rodzaje elastyczności popytu: • elastyczność cenowa popytu  – ...

Koszty a produkcja przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

VII. KOSZTY A PRODUKCJA PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY  – łączne nakłady pieniężne na czynniki produkcji potrzebne do wytworzenia produktu. W każdym przedsiębiorstwie koszty rzutują na: • zysk przedsiębiorstwa • są podstawą do podejmowania decyzji co i jak produkować • obok cen decydują o tym ile produkow...

Majątek, fundusze i wynik finansowy przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

V. MAJĄTEK, FUNDUSZE I WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA Majątek przedsiębiorstwa dzieli się na: • majątek trwały Składniki majątku trwałego: • maszyny • urządzenia • budynki • środki transportu Cechy charakterystyczne majątku trwałego: • wykorzystywane są w długim okresie i służą do produkcji wielu...

Materiały na zaliczenie cz 2

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Zadania analizy ekonomicznej: -właściwa   ocena  sytuacji   lub   stanu   w  jakim  się  znajduje  lub  znajdzie przedsiębiorstwo -prawidłowa   ocena   wpływu   wewnętrznych   i   zewnętrznych  czynników efektywności przedsiębiorstwa -dostarczenie   przesłanek   do   podejmowania   trafnych   i  pr...

Materiały na zaliczenie - ekonomia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

CO TO SĄ INWESTYCJE, SPOSÓB ICH PRZEJAWIANIA SIĘ  W PRAKTYCE Inwestycje - nakłady rzeczowe, których celem jest tworzenie nowych  lub  powiększanie   istniejących   składników  majątku  trwałego;   każde  zużycie kapitału w celu jego powiększenia. W praktyce działalność inwest może się objawiać w bu...

Pojęcie i rodzaje przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1204

IV. POJĘCIE I RODZAJE PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo (firma)  – wyodrębniona pod względem ekonomicznym jednostka prowadząca  działalność produkcyjną, handlową lub usługową. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest  osiągnięcie jak największego zysku (nadwyżka między przychodami a wydatka...

Polityka Fiskalna - ekonomia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1253

XI. POLITYKA FISKALNA Inwestycjonizm państwowy wywiera wpływ na trzy sfery gospodarcze: • alokacyjna  – dotyczy podziału zasobów gospodarczych między sektor prywatny i  publiczny; są to działania skierowane na:  gospodarowania dobrami publicznymi  ochronę społeczeństwa i środowiska przed ujemnymi...

Rachunek produktu narodowego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

IX. RACHUNEK PRODUKTU NARODOWEGO MODEL PRZEPŁYWU I DOCHODÓW W GOSPODARCE: Jest to model gospodarki zamkniętej, w której nie występuje państwo i nie ma transakcji z zagranicą.  Służy on do mierzenia skali działalności gospodarczej. • Gospodarstwa domowe dysponują czynnikami produkcji, które są niezb...

Rynek, popyt i podaż - Paradoks Giffena

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2100

II. RYNEK, POPYT I PODAŻ Rynek  – zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w  procesie wymiany dóbr i usług. To proces wymiany informacji między kupującymi  i sprzedającymi.  Warunkiem istnienia rynku jest swoboda kształtowania cen. Konkurencja  – istotny ...