Dr Krzysztof Urbaniak

note /search

Informatyka - sylabus

  • Politechnika Warszawska
  • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

Bazy i hurtownie danych - zasady projektowania baz danych w programie MS Access dla potrzeb administracji państwowej. Model logiczny bazy danych. Tabele (zasady projektowania). Zasady tworzenia relacji w bazach danych. Klucz podstawowy, m...

Pytania na egzamin - Model bazy danych

  • Politechnika Warszawska
  • Informatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

Opisać etapy modelowania baz danych modelowanie koncepcyjne ( opis zależności między danymi, przedstawienie w postaci graficznej, opisanie niezależne od systemu zarządzania bazy danych) logiczny model bazy danych ( może być zapisany w formie pisemnej lub w formie opisu podstawowych struktur w syst...

Zasady do kolokwium

  • Politechnika Warszawska
  • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Kolokwium (czas 30 min.) Tytuł dokumentu imię i nazwisko oraz nr albumu - 1pkt. Tło całego dokumentu - 1pkt. Utworzenie tabeli - 1pkt. Szerokość tabeli 80%: - 1pkt. Obramowanie tabeli: kolor biały - 1pkt. Tła komórek (jak na obrazku) - 2pkt. Szerokości komórek: 40, 50, 60, 60% - 2pkt. Wyrówn...

Sylabus z informatyki

  • Politechnika Warszawska
  • Informatyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

Cele przedmiotu: Wyrobienie umiejętności praktycznego przygotowywania dokumentów z wykorzystaniem podstawowych pakietów automatyzacji prac biurowych na przykładzie pakietu MS Office a zwłaszcza edytora tekstów WORD i arkusza kalkulacyjnego...