Dr Krystyna Barczyk

note /search

Rachunkowość - Zapasy

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 5824

Zapasy są to nabyte w celu zbycia bądź przetworzenia lub wytworzone we własnym zakresie rzeczowe składniki majątku obrotowego. Składniki te powinny przynieść określone korzyści ekonomiczne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego. Do zapasów zaliczymy: m...

Rachunkowość - komplet wykladów

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 7966

...Wycena składników majątku dokonywana jest w różnych momentach, wg różnych zasad. Materiały wyceniamy w ciągu roku wg ceny zakupu, ceny nabycia lub wg stałej ceny ewidencyjnej. Na dzień bilansowy dokonujemy wyceny zapasu materiałów w...