Dr Katarzyna Nieleszczuk

note /search

Metodyka wychowania fizycznego część 1

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Metodyka wychowania fizycznego
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4368

. Notatka składa się z 10 stron. ...Pojęcie metodyka wywodzi się z greckiego słowa: methodis oznacza drogę, sposób zmierzania do celu. Dawniej teoria wychowania fizycznego wiązała się tylko z fizycznym aspektem (ciało, mięśnie). Związała się z takimi kategoriami jak: sprawność, umiejętność i naw...

Metodyka wychowania fizycznego część 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Metodyka wychowania fizycznego
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3563

...Metody odtwórcze charakteryzuje ściśle narzucony ruch ( tempo, wzorzec, rytm ), który dziecko odwzorowuje, natomiast metody aktywizujące pozostawiają pewną swobodę w działaniu, a treść zadania jest ściśle określona. Metody twórcze pozostawiają całkowitą swobodę w działaniu. Dziecko tworzy sam...