Dr Joanna Zaucha

note /search

Rodzaj według Zygmunta Saloniego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Gramatyka opisowa
Pobrań: 924
Wyświetleń: 8981

...Zróżnicowania rodzajowe ogarniają niemal cały system fleksyjny języka polskiego. Kluczową sprawą jest łączliwość rzeczowników z formami leksemów, dla których rodzaj jest kategorią fleksyjną, to znaczy z przymiotnikami i czasownikami oraz częścią liczebników. Opozycje rodzajowe form leks...

Typy derywacji w języku polskim

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Gramatyka opisowa
Pobrań: 4865
Wyświetleń: 21042

...Derywacja (łac. derivatio- odłączenie, skierowanie w bok) jest to tworzenie wyrazów pochodnych od innych, podstawowych, np. sernik od ser. Dokonuje się ona zwykle za pomocą formantów: sufiksów i prefiksów lub przez odrzucenie części wyrazu, np. spec od specjalista. W zależności od sposobu ...