Dr Jerzy Zieliński - strona 4

Zgromadzenie Parlamentarne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Zgromadzenie Parlamentarne (skład i zadania). Skład: przedstawiciele parlamentów krajowych państw członkowskich, w sumie jest ich 315 (od 2-18 z każdego kraju, w zależności od liczby mieszkańców, Polska -12); delegacje narodowe są tworzone w taki sposób, żeby zapewniały odpowiednią reprezentację p...

Bezpośrednie stosowanie i bezpośrednia skuteczność prawa wspólnotowego...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Bezpośrednie stosowanie i bezpośrednia skuteczność prawa wspólnotowego. Bezpośrednie stosowanie oznacza, że normy prawa wspólnotowego wiążą w państwach członkowskich bez potrzeby wydawania specjalnych przepisów, które wprowadzałyby je do państwowych porządków prawnych. Nie ma nawet potrzeby ogłasza...

Cele Wspólnoty Europejskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Cele Wspólnoty Europejskiej. Art.2 Traktatu o WE: Zadaniem Wspólnoty jest, poprzez ustanowienie wspólnego rynku i unii gospodarczo-walutowej oraz realizację wspólnych polityk lub działań określonych w art. 3 oraz 4 Traktatu, popieranie w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego rozwoju działa...

Konwencja oraz Protokoły Dodatkowe-prawa i wolności człowieka

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Katalog praw i wolności człowieka określonych w Konwencji oraz Protokołach Dodatkowych. prawo do życia (art.1), zakaz tortur (art. 2), zakaz nieludzkiego traktowania (art. 3), zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 4), prawo do wolności bezpieczeństwa, wolność zgromadzeń i słowa, poszan...

Procedura zgody - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

procedura zgody: Procedura zgody została wprowadzona przez JAE i polega na uzależnieniu przyjęcia określonych aktów prawnych od zgody Parlamentu Europejskiego. Liczba spraw podlegających tej procedurze została rozszerzone przez TUE. Zgodę Parlament wydaje na podstawie sprawozdania odpowiedniej komi...

Proces instytucjonalizacji KBWE - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Proces instytucjonalizacji KBWE. 21.XI.1990 - Paryska Karta Nowej Europy - utworzono Centrum Zapobiegania Kryzysom, Biuro Wolnych Wyborów, Sekretariat, Radę i Komitet Wysokich Przedstawicieli; I.1992 - Praga - dalszy rozwój ins...

Przesłanki wniesienia skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Przesłanki wniesienia skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ze skargą może wystąpić jedynie osoba (os. fizyczna, prawna, grupa jednostek) pokrzywdzona, jedynie po wyczerpaniu środków odwoławczych w kraju. Skarga nie może być anonimowa ani bezpodstawna. Musi być wniesiona w...

Przystąpienie Polski a skład Komisji Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Przystąpienie Polski a skład Komisji Europejskiej. Przez pół roku okresu przejściowego, od 1 maja do 1 listopada 2004 roku, KE liczyła 30 członków (20 obecnych i 10 nowych). W tym okresie nowi członkowie Komisji Europejskiej - z państw, które wstąpiły do UE 1 maja 2004 roku - byli "komisarzami...

Rada Europejska - skład i kompetencje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Rada Europejska (skład, struktura i kompetencje). Skład: szefowie państw lub rządów, przewodniczący Komisji - są oni wspomagani przez ministrów spraw zagranicznych oraz przez jednego członka Komisji. Zbiera się ona pod przewodnictwem tego szefa państwa lub rządu, które sprawuje przewodnictwo w Radz...

Rozporządzenia - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Rozporządzenia. Do wydawania rozporządzeń uprawniony jest PE działający razem z Radą w ramach procedury współdecydowania, Rada oraz Komisja. Rozporządzenie ma zasięg ogólny, tzn. reguluje w sposób abstrakcyjny nieokreśloną liczbę stanów rzeczy. Kolejną cechą jest to, że rozporządzenie obowiązuje w...