Dr Jerzy Zieliński - strona 5

Skarga na bezczynność organów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

Skarga na bezczynność organów. Może ona być wniesiona przez państwo członkowskie lub przez każdy inny organ wspólnotowy. Skierowana może być przeciwko PE, Radzie lub Komisji, jeżeli z naruszeniem Traktatów zaniechają one wydania decyzji, do wydania której są zobowiązane. Jurysdykcja ETS obejmuje ta...

Skarga odszkodowawcza - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483

Skarga odszkodowawcza. Wspólnota pokrywa wszelkie szkody wyrządzone przez jej organy lub funkcjonariuszy podczas wykonywania jej obowiązków. Na tych samych zasadach Wspólnota odpowiada za szkody spowodowane przez Europejski Bank Cent...

Statut organizacji międzynarodowej i jego cechy szczególne - omówienie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Statut organizacji międzynarodowej i jego cechy szczególne. Statut to podstawa istnienia i funkcjonowania organizacji międzynarodowej. Jest to umowa w reżimie prawa międzynarodowego o podwójnym charakterze - umowy międzynarodowej i wewnętrznego aktu konstytutywnego organizacji. Cechy szczególne: a...

Współpraca pomiędzy regionami europejskimi a Wspólnotami Europejskimi ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Współpraca pomiędzy RE a Wspólnotami Europejskimi. regularnie spotykają się prezydia parlamentarne obu organizacji, odbywają się wspólne zebrania niektórych komisji, np. w sprawach rolnictwa, w sprawach socjalnych, zdrowia i rodziny, nauki i technologii; ma to na celu między innymi uniknięcie na pr...

Zasada subsydiarności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Zasada subsydiarności. Została po ona po raz pierwszy wprowadzona przez JAE, jednakże tylko w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Na mocy Traktatu z Maastricht została wprowadzona jako ogólna zasada prawa wspólnotowego (art.5). ...

Zasady wyboru deputowanych do Parlamentu Europejskiego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Zasady wyboru deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Deputowani są wybierani w wyborach powszechnych i bezpośrednich (od 1979 r.). Wybory parlamentarne odbywają się co 5 lat, ostatnie odbyły się w czerwcu 2004 r. Do głosowania uprawniony jest każdy obywatel UE zarejestrowany jako wyborca. Obywat...

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 154

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. ratyfikowały ją wszystkie państwa członkowskie RE, stanowi wyłom w klasycznym prawie międzynarodowym, ponieważ przyznała jednostce prawo do zaskarżania państwa na forum międzynarodowym, art. 1 stanowi, iż umawiające się stron...

Europejski Trybunał Praw Człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 336

Europejski Trybunał Praw Człowieka (skład i organizacja wewnętrzna). 18 września 1959 - data utworzenia, składa się z 46 sędziów (po jednym z każdego kraju - Polskę reprezentuje

Funkcje kontrolne Parlamentu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Funkcje kontrolne Parlamentu. kontroluje działalność Komisji, Rady Ministrów, Rady Europejskiej oraz ciał odpowiedzialnych za politykę zagraniczną i sprawy bezpieczeństwa, może zwracać się do Komisji i Rady z zapytaniami, przysługuje mu prawo powoływania tymczasowych komisji śledczych (Komitetów ...