Dr Jerzy Szczygieł

note /search

Informatyka- wykład 6

 • Politechnika Wrocławska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rekordem nazywamy strukturę złożoną z elementów niekoniecznie tego samego typu. Elementy rekordu, nazywane polami, są wskazywane przez swoje nazwy. Rekordy są bardzo użyteczne przy posługiwaniu się kompletami danych różnego typu. Pojęcie typ reko...

Informatyka- wykład 1

 • Politechnika Wrocławska
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Języki programowania służą do przedstawienia algorytmów w takiej postaci, w której mogą być one wykonane przez komputery. Najwygodniejszą formą komunikacji człowiek - maszyna okazał...

Informatyka- wykład 2

 • Politechnika Wrocławska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi zgaadnienia takie jak: Oprócz powyższych operatorów które łączą argumenty typu integer w wyrażeniach mogą również występować nazewniki funkcji tj. identyfikatory (nazwy) funkcji wraz z wartościami argumentów ujętymi w nawiasy okrągłe. Podanie w wyrażeniu nazewnika fun...

Informatyka- wykład 3

 • Politechnika Wrocławska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dotychczas poznaliśmy skalarne typy standardowe tzn. typy zdefiniowane przez język. . Pascal przewiduje również możliwość tworzenia typów zdefiniowanych przez użytkownika. Typy takie nazywać się będą niestandardowymi. Typ niestandardowy może być...

Informatyka- wykład 4

 • Politechnika Wrocławska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Większe programy, tak jak zwykły tekst w języku naturalnym, wygodnie jest dzielić na mniejsze części. W pascalu tak jak w innych językach programowania, można wydzielać fragmenty al...

Informatyka- wykład 7

 • Politechnika Wrocławska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Grafika komputerowa w Pascalu jest realizowana za pomocą funkcji i procedur zgrupowanych w obrębie modułu Graph. Procedury i funkcje tego modułu pozwalają rysować na ekranie pracują...

Inżynieria materialów i nauka o materiałach- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria materiałów i nauka o materiałach
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1687

Wybór materiału inżynierskiego - istotne właściwości Rodzaje materiałów inżynierskich i ich głowne właściwości Zależność między właściwościami materiału, jego strukturą i procesem wytwarzania Budowa atomu w świetle odkryć ostatnich lat Rodzaje wiązań między atomami; orientacyjne wartości energii...