Dr Jarosław Sobczyk

note /search

Równania różniczkowe rzędu pierwszego - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Równania różniczkowe rzędu pierwszego. Równanie o zmiennych rozdzielonych: . Rozwiązaniem jest Równanie jednorodne: . Równanie to można za pomocą podstawienia sprowadzić do równania różniczkowego o zmiennych rozdzielonych. Równanie różni...

Równania różniczkowe wyższych rzędów - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1316

Równania różniczkowe wyższych rzędów. Równanie różniczkowe II rzędu w pewnych przypadkach można sprowadzić do równania I rzędu: Gdy mamy r-nie postaci F(x, y',y'') = 0 wtedy stosujemy podstawienie z = y' Gdy mamy r-nie postaci F(y, ...

Całka oznaczona - opracowanie - pole powierzchni

  • Politechnika Warszawska
  • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 504

Całka oznaczona Pole powierzchni pod wykresem Długość łuku krzywej Masa rozłożona na krzywej Moment bezwładności krzywej Objętość bryły obrotowej Pole powierzchni bocznej bryły obrotowej Obliczanie ekstremów i punktów przegięcia Całka nie...

Całka potrójna - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Całka potrójna Całka potrójna we współrzędnych walcowych Całka potrójna we współrzędnych sferycznych Zastosowania całek potrójnych objętość Funkcja uwikłana ekstremum: y” = -F”x/F'y Funkcja 2 zmiennych ekstremum: Z'x , Z'y liczymy x i y (...

Szeregi Fouriera - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Szeregi Fouriera parzysta (symetryczna względem osi OY) nieparzysta (symetryczna względem punktu 00) funkcję określoną na możemy rozwijać zarówna w szeregi sinusów jak i cosinusów ...