Dr Jarosław Kłaczkow

Referat pt. System pracy przymusowej w ZSRR (1922-1953) – zarys proble...

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Jarosław Kłaczkow
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2002

Referat składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy systemu represji w ZSRR, którego podstawą były obozy pracy. Dla przedstawienia problematyki przyjęto układ chronologiczny obejmujący lata 1922 – 1953, a więc okres dyktatury stalinowskiej. Ten czasokres podzielono zgodnie z charakterystycznymi dla ...

Referat pt. "Rozwój reformacji w Europie Środkowo-Wschodniej"

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Jarosław Kłaczkow
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2408

Celem pracy było przedstawienie rozwoju reformacji na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególną uwagę skupiono jednak na Siedmiogrodzie, gdzie reformacja właściwie nie hamowana przez czynniki polityczne. Chronologicznie referat obejmuje la...