Dr Jarosław Cackowski

Miary pieniądza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1400

Jakie znamy miary pieniądza: Główne miary pieniądza, czyli tzw. agregaty pieniężne to: M 0 - pieniądz banku centralnego, czyli pozostające w obiegu bilety bankowe, bilon oraz depozyty banków komercyjnych na rachunkach w Banku Centraln...

Bank Centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1197

Bank Centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji. BC jako pożyczkodawca ostatniej instancji jest elementem sieci bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej. Sieć tworzą: Bank Centralny w funkcji pożyczkodawcy o...

Funkcje Banku Centralnego we współczesnej gospodarce

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Funkcje Banku Centralnego we współczesnej gospodarce. Bank Polski w Warszawie powstał w 1828 roku. Funkcje jakie pełni we współczesnej gospodarce Narodowy Bank Polski, czyli Bank Centralny: Bank Banków- w związku z tą funkcją, każdy z banków komercyjnych musi posiadać rachunek w Banku Centralnym...

Korytarz podstawowych stóp procentowych NBP

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1589

. Korytarz podstawowych stóp procentowych NBP. Rysunek: Stopa kredytów w BC na koniec dnia (stopa lombardowa ok. 7,25%) Stopy procent. W operacjach otwartego r...

Krótkoterminowe Papiery Dłużne Przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Krótkoterminowe Papiery Dłużne Przedsiębiorstw. KPD: Forma weksla, obligacji lub skryptu dłużnego; Bank pełni rolę agenta emisji; Nazwy: Kwit, Bon komercyjny, Bon dłużny; Podstawa prawna: prawo wekslowe, ustawa o obligacjach, kodeks cy...

Niezależność i odpowiedzialność Banku Centralnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

Niezależność i odpowiedzialność Banku Centralnego: Dawniej Bank Centralny był zależny od Państwa. Wykorzystywano go w celu oddziaływania na gospodarkę. Zauważono, że gdy Bank Centralny jest bardziej niezależny, to maleje poziom inflacji- dokonano znacznej zmiany i nadano mu status Banku Niezależne...

Polityka piniężna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Polityka pieniężna Pojęcie pieniądza i jego funkcje: Pieniądz, to wszystko, co jest powszechnie akceptowalne(czyli przez wszystkich) w formie zapłaty za dobra i usługi lub spłaty długu. Funkcje jakie pełni pieniądz, to: Miernik wartości, ponieważ w pieniądzu wyrażona jest rynkowa wartość towaró...