Dr Jan Pawlikowski

note /search

Wykład - dynamika ruchu obrotowego i drgaj_cego

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Bryła sztywna 1. Znajdź moment bezwładności jednorodnego pręta o masie M i długości L względem prostopadłej do pręta osi: a) symetralnej b) przechodzącej przez jeden z kooców pręta Dynamika ruchu obrotowego 1. Na cząstkę znajdującą się w położeniu określonym wektorem r działa siła F. Znaleźd z...

Wykład - inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 616

Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia 1. Co to jest inercjalny układ odniesienia? Związek z pierwszą zasadą dynamiki Newtona. Inercjalnym układem odniesienia nazywamy układ odniesienia, o którym mówi zasada bezwła...

Kinematyka - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

Kinematyka 1. Otrzymad wzory na prędkośd i położenie w jednowymiarowym ruchu jednostajnie przyspieszonym. Ponieważ ruch jest jednostajnie przyspieszony mamy: v0 – prędkośd początkowa t0 – czas początkowy dla t0 = 0 mamy: v0 – prędkośd początkowa t0 – czas początkowy x0 – położenie początkow...

Wykład - zasada zachowania pędu

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Różniczkując równanie prędkości mamy: Z tego wynika, że jeśli S jest inercjalnym układem odniesienia to S’ również. We wszystkich przekształceniach przyjęliśmy dodatkowe założenie absolutnego czasu t’=t. Praca i energia 1. Policz pracę wykonaną przez siłę sprężystości przy przesunięciu ciała z ...

Szczególna teoria względności - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

Szczególna teoria względności 1. Podstawy szczególnej teorii względności - postulaty Einsteina. Omówid charakterystyczne zjawiska. I. Wszystkie prawa fizyki są takie same we wsz...