Dr inż. Witold Luty - strona 4

Kryteria sprawności rozrusznika

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

Kryteria sprawności rozrusznika: 1. prędkość obrotowa wału korbowego podczas rozruchu - 60... 90 (ZI), 60…100obr/min (ZS), …140 (ZS z wtryskiem bezpośrednim), 80...200obr/min (ZS bez świec żarowych). 2. Brak zgrzytów i hałasów oraz innych objaw...

Kryteria techniczno-konstrukcyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Kryteria techniczno-konstrukcyjne: kryteria funkcjonalne (działanie mechanizmów i układów, jakość pracy itp.), kryteria techniczne (zużycie, wytrzymałość zmęczeniowa, szczelność itp.). Kryteria eksploatacyjne: kryteria ekonomiczne (wartość d...

Mechanizmy zużywania eksploatacyjnego części pojazdów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Mechanizmy zużywania eksploatacyjnego części pojazdów: ścierne (w ruchu ślizgowym bez warstwy ściernej, z warstwą ścierną, przez ośrodek sypki i w strumieniu ośrodka sypkiego); adhezyjne (z płytkim i głębokim wyrywaniem); zmęczeniowe (klasyczne, spaling, fretting i pitting); na skutek utleniania;...

Naprawa średnia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Naprawa średnia: występuje w ok. połowie przebiegu do naprawy głównej charakteryzuje się wymianą lub naprawą główną pojedynczych zespołów z częściowym demontażem pojazdu, pozostałe zespoły są poddawane naprawie bieżącej, wykonywana jest w stacjach obsługi, warsztatach naprawczych lub specjalizow...

Naprawa biżąca

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Naprawa bieżąca: jest wykonywana najczęściej podczas kolejnej obsługi technicznej lub w miarę zaistniałej potrzeby, przeprowadza się na specjalnie do tego przeznaczonych stanowiskach lub w stacjach obsługi, polega na wymianie pojedynczych części, mechanizmów, a nawet całych zespołów, usuwa się r...

Ocena wstępna układu hamulcowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Ocena wstępna układu hamulcowego poziom płynu hamulcowego w zbiorniku, szczelność układu, stan przewodów sztywnych i elasty...

Półosie i piasty kół napędzanych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Półosie i piasty kół napędzanych Półosie napędowe przenoszą napęd z kół koronowych mechanizmu różnicowego na piasty napędzanych kół samochodu. Półosie dzielimy na: sztywne; przegubowe Rozróżniamy sztywne półosie: obciążone; części...

Sprawdzanie i kontrola układu chłodzenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 301

Sprawdzanie i kontrola układu chłodzenia: sprawdzanie szczelności układu chłodzenia, sprawdzanie poziomu cieczy chłodzącej, sprawdzanie zaworu parowo powietrznego, kontrola zmiany poziomu cieczy chłodzącej na 1000 km, sprawdzanie napędu pompy...

Sprzęgło

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Sprzęgło: -elementy napędzające-kolo zamachowe, tarcza dociskowa, obudowa sprzęgła - elementy napędzane- tarcze sprzęgłowe, Walek sprzęgłowy -elementy pomocnicze- sprężyny dociskowe, dźwigienki wyłączające, łożysko wyciskowe wraz z

Tarcie mieszane

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

tarcie mieszane (półpłynne) Tarciem mieszanym nazywamy sumę zjawisk wszystkich lub co najmniej dwóch rodzajów tarcia. Występuje ono wówczas, gdy część obszarów tarcia styka się ze sobą bezpośrednio (tarcie suche), a część jest rozdzielona